gov.ua
Державні сайти України
Сарненська районна рада
Офіційний вебсайт
Сайт працює в тестовому режимі.
Стара версія сайту доступна за посиланням http://old.sarnyrrada.gov.ua
, Адміністратор

Рішення № 177 від 21 грудня 2021 року "Про районний бюджет Сарненського району на 2022 рік (17316200000)"

 РІШЕННЯ

від «21» грудня 2021 року                                                                                                                                         № 177

 

Про районний бюджет
Сарненського району
на 2022 рік (17316200000)

 

        Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити на 2022 рік:
  доходи районного бюджету у сумі 1 397 900 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету у сумі 1 397 900 гривень згідно з 
  додатком 1 до цього рішення;
           видатки районного бюджету у сумі 1 397 900 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету у сумі 1 397 900 гривень згідно з 
  додатком 2 до цього рішення;
           оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 1 000 гривень, що становить 0,07 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
          2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.
          3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з 
  додатком 3 до цього рішення.
          4. Делегувати Сарненській районній державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з місцевих бюджетів районному бюджету у період між сесіями Сарненської районної ради за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення, з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет Сарненського району на 2022 рік.
          5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2022 рік:
          1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 641 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України ( крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
          2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.
          6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2022 рік:
          1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
          2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України;
          3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.
          7. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
          оплату праці працівників бюджетних установ;
          оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
          поточні трансферти населенню;
          поточні трансферти місцевим бюджетам;
          оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
          оплату енергосервісу.
          8. Відповідно до пункту 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити керівнику фінансового управління Сарненської районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.
           9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право Сарненській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
          10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
          1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
          2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів у бюджетному процесі;
          3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
          4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
          - здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;
          - оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
          5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
          6) проведення в повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
          11. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.
          12. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
          13. Установити, що перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетними програмами, включаючи субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами, здійснюються Сарненською районною державною адміністрацією, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення.
           У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів районного бюджету, фінансовому управлінню райдержадміністрації, після державної реєстрації в установленому законодавством порядку, вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.
          Надати право фінансовому управлінню Сарненської райдержадміністрації при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації, приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.
          14. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
          15. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
          16. Виконавчому апарату районної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
          17. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення (Гузич О.М.).

 

Голова ради                                                                                                                                                       Ярослав ЯКОВЧУК

Прикріплені файли
Додатки.zip

Останні документи

Документи → Проєкти рішень
11 червня 2024
Про Районну цільову програму забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Сарненському районі на 2024 – 2026 роки

Документи → Проєкти рішень
04 червня 2024
Про внесення змін до рішень Сарненської районної ради

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 25 сесія від 28 травня 2024 року
03 червня 2024
Протокол

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 25 сесія від 28 травня 2024 року
29 травня 2024
№382 від 28 травня 2024 року "Про дострокове припинення повноважень депутата Сарненської районної ради восьмого скликання Ткачук Наталії Василівни"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 25 сесія від 28 травня 2024 року
29 травня 2024
№381 від 28 травня 2024 року "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2024 рік (1731620000)"

Пошук документів

Корисні посилання

СХОЖІ СТАТТІ

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 8 сесія від 27 січня 2022 року27 січня 2022№ 185 "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2022 рік (17316200000)"

Районний бюджет → 2020 рік06 лютого 2022Рішення № 33 від 23 грудня 2020 року "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2020 рік (17316200000)"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 2 сесія від 23 грудня 2020 року23 грудня 2020№ 33 "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2020 рік (17316200000)"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 7 сесія від 21 грудня 2021 року21 грудня 2021№ 176 "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2021 рік (17316200000)"

Районний бюджет → 2021 рік06 лютого 2022Рішення № 176 від 21 грудня 2021 року "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2021 рік (17316200000)"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VII скликання → 41 сесія від 26 лютого 2020 року26 лютого 2020№1029 "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2020 рік (17316200000)"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 5 сесія від 12 серпня 2021 року12 серпня 2021№ 146 "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2021 рік (17316200000)"

Районний бюджет → 2021 рік06 лютого 2022Рішення № 71 від 15 лютого 2021 року "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2021 рік (17316200000) "

FACEBOOK
КАЛЕНДАР ПУБЛІКАЦІЙ
«    Червень 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
АРХІВ ПУБЛІКАЦІЙ
Червень 2024 (7)
Травень 2024 (32)
Квітень 2024 (12)
Березень 2024 (42)
Лютий 2024 (13)
Січень 2024 (15)
ПОГОДА
Погода
Сарненська районна рада© 2024