Проект рішення

Про хід виконання програми інформатизації Сарненського району на 2008 - 2010 роки

        Розглянувши інформацію Сарненської районної державної адміністрації про хід виконання програми інформатизації Сарненського району на 2008-2010, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

        Інформацію Сарненської районної державної адміністрації про хід виконання програми інформатизації Сарненського району на 2008-2010, затвердженої рішенням районної ради від 14 березня 2008 року № 340, взяти до відома.

Голова ради                     Добриднік М.М.

Про прийняття у спільну власність територіальних громад Сарненського району об’єктів незавершеного будівництва

        Керуючись рішенням Рівненської обласної ради від 25 вересня 2009 року № 1372 «Про надання згоди на передачу незавершених будівництвом об’єктів» та статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти у спільну власність територіальних громад Сарненського району об’єкти незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалося у 2008 році, а саме:
- реконструкцію частини приміщень пологового будинку Сарненської центральної районної лікарні під відділення гемодіалізу та екстракорпоральної детоксикації по вул. Ярослава Мудрого в м. Сарни на суму 350 000,00 грн. (триста п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок);
- переобладнання казарми військової частини № 15 під терапевтичний корпус на 100 ліжок Сарненської центральної районної лікарні на суму 2 700 000,00 грн. (два мільйона сімсот тисяч гривень 00 копійок).

2. Сарненській центральній районній лікарні (балансоутримувачу) забезпечити приймання-передачу об’єктів незавершеного будівництва, вказаних в пункті 1 цього рішення, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради та постійну комісію районної ради з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та комунальної власності (І.Тотовицький).

Про внесення змін до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад Сарненського району, що підлягають відчуженню

        Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад Сарненського району, що підлягають відчуженню, затвердженого рішенням районної ради від 20 серпня 2009 року № 738 зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради та постійну комісію районної ради з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та комунальної власності (І.Тотовицький).

 Голова ради                                 Добриднік М.М.

Про внесення змін до Типового контракту з керівником підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад району, що перебувають в управлінні районної ради

        З метою підвищення ефективності управління об’єктами спільної власності територіальних громад Сарненського району, відповідно до рішення районної ради від 24 вересня 2008 року № 486 «Про План фінансово-господарської діяльності підприємств спільної власності територіальних громад району», із змінами внесеними рішенням районної ради від 22 травня 2009 року № 673, постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» від 30 вересня 2009 року № 1027, керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Типового контракту з керівником підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад району, що перебувають в управлінні районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 14 березня 2008 року № 399 зміни, що додаються.

2. Головам Сарненської районної ради та Сарненської районної державної адміністрації внести протягом одного місяця відповідні зміни до контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад району.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради та постійну комісію районної ради з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та комунальної власності (І.Тотовицький).

32 сесія (26 жовтня 2009 р.)

Про звернення депутатів Сарненської районної ради до народних депутатів України, Президента України та Кабінету Міністрів України

        Розглянувши та обговоривши звернення депутатів Володимирецької районної ради до Кабінету Міністрів України щодо призупинення дії Порядку проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року, заслухавши інформацію з даного питання начальника управління агропромислового розвитку Сарненської районної державної адміністрації Мельника М.П., керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

        1. Схвалити текст звернення депутатів Сарненської районної ради до народних депутатів України, Президента України та Кабінету Міністрів України щодо ініціювання перегляду Верховною Радою України ст. 35 Закону України «Про дорожній рух» в частині спрощення процедури проведення державного технічного огляду тракторів та сільськогосподарської техніки (додається). 

2. Направити дане звернення Верховній Раді України, Президенту України та Кабінету Міністрів України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань аграрної політики, земельних ресурсів, екології, природокористування та розвитку села (С.Коток).

 Голова ради                             Добриднік М.М.

 

Про внесення змін до плану дій з реалізації регіональної програми розвитку туризму до 2010 року

        Відповідно до Указів Президента України від 11 березня 2003 року № 207/2003 «Про деякі заходи щодо розвитку туристичної та курортно – рекреаційної сфер України», від 21 лютого 2007 року № 136/2007 «Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 року № 583 «Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002 – 2010 роки», від 12 травня 2004 року № 612 «Про затвердження програми розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004 - 2010 роках», розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 року № 373-р «Про затвердження плану заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму на 2006 – 2010 роки», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до плану дій з реалізації регіональної програми розвитку туризму до 2010 року, затвердженого рішенням районної ради від 14 березня 2008 року № 351, зміни схвалені розпорядженням голови районної державної адміністрації від 16 липня 2009 року № 309, виклавши його в новій редакції (додається).

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації в районному бюджеті на відповідні роки передбачати кошти в межах наявних фінансових ресурсів на виконання заходів плану дій.

Про внесення змін до районної комплексної програми з енергозбереження на період 2004-2010 років

Відповідно до Закону України «Про енергозбереження», з метою підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та заміщення використання природного газу альтернативними видами палива у бюджетній сфері району та підприємствах комунальної теплоенергетики району, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до районної комплексної програми з енергозбереження на період 2004-2010 років (далі – Програма), затвердженої рішенням районної ради від 14 травня 2004 року № 263, зміни схвалені розпорядженням голови райдержадміністрації від 3 червня 2009 року № 233, а саме:

1.1. Доповнивши програму переліком додаткових заходів з енергозбереження бюджетних установ та організацій району на 2009 рік, згідно з додатком 1 (додається);

1.2. Доповнивши програму переліком об’єктів комунальної теплоенергетики, які доцільно перевести на альтернативні види палива в 2009 році, згідно з додатком 2 (додається).

2. Встановити, що фінансування заходів бюджетних установ і організацій районного підпорядкування, визначених додатком 1 до рішення, в 2009 році здійснюється на основі попереднього співфінансування з районного бюджету в розмірі 50 відсотків суми, визначеної рішенням, з подальшим співфінансуванням 50 відсотків з обласного бюджету.

Про участь комунального підприємства «Інформаційно-комп’ютерний центр» Сарненської районної ради у реалізації Програми інформатизації Сарненського району на 2008-2010 роки

        З метою покращення фінансового стану комунального підприємства «Інформаційно-комп’ютерий центр» Сарненської районної ради, яке надає широкий спектр послуг у сфері комп’ютерних та інформаційних технологій, реалізує шляхи ефективної взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадою, сприяє своєю діяльністю соціально-економічному розвитку району, на виконання Програми інформатизації Сарненського району на 2008-2010 роки, відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

        1. Рекомендувати головним розпорядникам бюджетних коштів, зокрема, відділу освіти, відділу культури та туризму, відділу охорони здоров’я райдержадміністрації, а також сільським та селищним радам району укласти угоди з комунальним підприємством «Інформаційно-комп’ютерий центр» Сарненської районної ради на сервісне обслуговування комп’ютерів, послуги зв’язку (Інтернет), придбання і заміну оргтехніки та на інші види послуг у сфері комп’ютерних та інформаційних технологій.

2. Керівникам відділів освіти, культури та туризму, охорони здоров’я райдержадміністрації, головам сільських та селищних рад району проінформувати районну раду, в термін до 20 листопада 2009 року, про хід виконання даного рішення.

Голова ради                       Добриднік М.М. 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка передається в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд»

        Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд» про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 Закону України «Про оцінку земель», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 2,9773 га, яка передається в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд» для обслуговування під’їзних залізничних колій на території Кам'яно-Случанської  сільської ради Сарненського району Рівненської області.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Сарненської районної ради від 22 травня 2009 року № 688 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка передається в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд».

Голова ради                     Добриднік М.М.

Syndicate content