Про внесення змін до рішення районної ради від 26 липня 2019 року № 897 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Сарненського району Рівненської області»

Про внесення змін до рішення
районної ради від 26 липня
2019 року № 897 «Про затвердження
Положення про конкурс на посаду
керівника комунального закладу
загальної середньої освіти Сарненського
району Рівненської області»
 
 
        Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
 
        1. Внестидо рішення районної ради 26 липня 2019 року № 897 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Сарненського району Рівненської області» (далі – Положення) такі зміни:
        1.1. у тексті Положення слова «Про загальну середню освіту» замінити на слова «Про повну загальну середню освіту» у відповідному відмінку;        
         1.2. у тексті Положення слова «відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації» замінити на слова «відділ освіти Сарненської районної державної адміністрації» у відповідному відмінку;
        1.3. пункт 1.7 Положення викласти в новій редакції: «1.7. Організацію та проведення конкурсного відбору на посаду керівника, а також роботу конкурсної комісії забезпечує виконавчий апарат районної ради».
        1.4. пункт 2.1. Положення викласти в новій редакції: «2.1. Персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту», затверджується розпорядженням голови районної ради».
        1.5. пункт 2.2. Положення викласти в новій редакції: «2.2. До складу конкурсної комісії у рівній кількості (по дві особи) входять:
         - представники від засновника, на підставі розпорядження голови районної ради (дві особи);
        - представники відділу освіти Сарненської районної державної адміністрації (одна особа) та управління Державної служби якості освіти у Рівненській області (одна особа),визначені на підставі офіційного листа, підписаного керівником або уповноваженою особою, яка виконує його обов’язки;
        - представники громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти Сарненського району (одна особа), Сарненської районної організації профспілки працівників освіти і науки (одна особа), визначені на підставі офіційного листа, підписаного керівником або уповноваженою особою, яка виконує його обов’язки».
        1.6. пункт 2.3. Положення викласти в новій редакції: «2.3. Загальна чисельність членів конкурсної комісії 6 осіб».
        1.7. пункт 2.4. Положення викласти в новій редакції: «2.4. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:
        - за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
         - має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
        - відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.».
        1.8. пункт 2.9. Положення виключити;
         1.9. пункт 3.2. Положення викласти в новій редакції: «3.2. Для участі у конкурсіподаютьтакідокументи:
        - заяву про участь у конкурсі з наданнямзгоди на обробкуперсональнихданихвідповідно до Закону України «Про захистперсональнихданих» (додатки 1,2,3);
         - автобіографію та/або резюме (за виборомучасника конкурсу);
        - копія паспорта громадянина України;
        - копію документа про вищуосвіту(з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижчеосвітнього ступенямагістра (спеціаліста);
        - документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
         - копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на момент їх подання;
         - довідку про відсутністьсудимості;
        - довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
         - мотиваційний лист, складений у довільнійформі.».
         1.10. пункт 4.1. Положення викласти в новій редакції: «4.1. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
        1) перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.
        2) перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання, яке затверджується разом з прийняттям рішення про проведення конкурсу у кожному випадку окремо.
         3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.».
        1.11. пункт 4.2. Положення викласти в новій редакції: «4.2. Перевірка знання законодавства кандидатів здійснюється у формі письмового тестування. Одне завдання включає 40 тестових питань. Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки».
        1.12. пункт 5.2 Положення доповнити абзацом такого змісту: «Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту». 1.13. пункт 5.3. Положення викласти в новій редакції:
         «5.3. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу голова Сарненської районної ради призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт) у встановленому законом порядку».
        2. Внести до Типового контракту з керівником закладу загальної середньої освіти/інклюзивної освіти спільної власності територіальних громад Сарненського району наступні зміни: частину третю розділу V «Внесення змін і доповнень до контракту та його припинення» доповнити п’ятьма новими пунктами такого змісту:
        «12) порушення вимог цього Закону щодо мови освітнього процесу;
         13) порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»;
        14) порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;
        15) систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених цим Законом;
        16) неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю)». 3.Визнати таким, що втратив чинність, додаток 4 «Перелік тестових питань» до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Сарненського району Рівненської області.
        4. У зв'язку з цим додатки 1-11 вважати відповідно додатками 1-10.
        5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та комунальної власності (Банацький В.А.) і з питань освіти, культури і духовності, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму (Ковальчук Р.А.).
 
 
Голова ради                                                                                                                 Р.П. Серпенінов

Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування

CAPTCHA - захист від спаму та роботів
Це питання служить для "відсіювання" автоматичних рекламних розсилок.
1 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.