Про внесення змін до рішень районної ради

Про внесення змін до рішень районної ради

 

 

 

 

 

Керуючись статтями 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 19, 29, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», районна рада

ВИРІШИЛА:

1.                Внести зміни до таких рішень районної ради:

1.1.         У рішенні районної ради від 07.12.2015 № 30 «Про делегування повноважень Сарненської районної ради Сарненській районній державній адміністрації» частину другу викласти в такій редакції:

«Встановити, що призначення та звільнення керівників комунальних комерційних підприємств, закладів позашкільної освіти спільної власності територіальних громад Сарненського району здійснюється Сарненською районною радою, в особі голови районної ради за погодженням з головою районної державної адміністрації, на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством.

Призначення та звільнення керівників закладів загальної середньої освіти та інклюзивної освіти, здійснюєтьсяСарненською районною радою, в особі голови районної ради на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством.

Призначення та звільнення керівників закладів охорони здоров'я, здійснюється Сарненською районною радою, в особі голови районної ради на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством».

1.2.         У рішенні районної ради від 18.01.2016 № 85 «Про затвердження Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад Сарненського району»:

1.2.1. пункт 5.13. частини 5 Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад Сарненського району (далі – Положення) викласти в новій редакції: «5.13. приймає рішення про викуп майна»;

1.2.2. пункт 5.19. частини 5 Положення викласти в новій редакції: «5.19. надає згоду на оренду єдиних майнових комплексів підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів; нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення, а також їх окремі частини), загальна площа якого перевищує 400 квадратних метрів»;

1.2.3. пункти 5.15., 5.20. частини 5 Положення виключити;

1.2.4. Частину 6 Положення викласти в новій редакції:

«6. Голова Сарненської районної ради:

6.1. за дорученням ради укладає договори купівлі – продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, що підлягають приватизації;

6.2. здійснює призначення керівників комунальних некомерційних закладів (установ) на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством, а також звільнення та притягнення цих керівників до дисциплінарної відповідальності;

6.3. здійснює призначення керівників комунальних комерційних підприємств на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством, а також звільнення та притягнення цих керівників до дисциплінарної відповідальності;

6.4. здійснює призначення керівників закладів позашкільної освіти на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством, а також звільнення та притягнення цих керівників до дисциплінарної відповідальності;

6.5. здійснює призначення керівників закладів охорони здоров’я на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством, а також звільнення та притягнення цих керівників до дисциплінарної відповідальності;

6.6. здійснює призначення керівників закладів загальної середньої освіти та інклюзивної освіти на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством, а також звільнення та притягнення цих керівників до дисциплінарної відповідальності;

На період не більше двох місяців покладає виконання обов’язків керівниківпідприємств, установ, закладів, зазначених у пунктах 6.1. – 6.6.,на відповідну особу згідно з чинним законодавством;

6.7. затверджує спільно з головою Сарненської районної державної адміністрації плани фінансово-господарської діяльності підприємств спільної власності територіальних громад району;

6.8. затверджує спільно з головою Сарненської районної державної адміністрації звіти про виконання планів фінансово-господарської діяльності підприємств спільної власності територіальних громад району;

6.9. погоджує спільно з головою Сарненської районної державної адміністрації структуру управління та штатний розпис підприємств спільної власності територіальних громад району;

6.10. затверджує фінансовий план комунального некомерційного підприємства спільної власності територіальних громад району;

6.11. затверджує звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства спільної власності територіальних громад району;

6.12. здійснює інші повноваження, передбачені рішеннями районної ради.».

1.2.5. Частину 8 Положення викласти в новій редакції:

«8. Голова Сарненської районної державної адміністрації:

8.1. затверджує спільно з головою районної ради плани фінансово-господарської діяльності підприємств спільної власності територіальних громад району;

8.2. затверджує спільно з головою районної ради звіти про виконання планів фінансово-господарської діяльності підприємств спільної власності територіальних громад району;

8.3. погоджує спільно з головою районної ради структуру управління та штатний розпис підприємств спільної власності територіальних громад району;

8.4. погоджує фінансовий план комунального некомерційного підприємства спільної власності територіальних громад району;

8.5. погоджує звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства спільної власності територіальних громад району;

8.6. погоджуєкандидатури на призначення керівників комунальних комерційних підприємств на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством, а також звільнення цих керівників;

8.7. погоджуєкандидатури на призначення керівників закладів позашкільної освіти на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством, а також звільнення цих керівників;

8.8. здійснює інші повноваження, передбачені рішеннями районної ради».

1.2.6. Частину 9 Положення викласти в новій редакції:

«9. Постійна комісія Сарненської районної ради з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та комунальної власності:

9.1. здійснює контроль за управлінням майном, що належить до спільної власності територіальних громад району, в межах, визначених районною радою;

9.2. вивчає та розглядає питання ефективності використання майна спільної власності територіальних громад району;

9.3. заслуховує на засіданнях комісії звіти керівників підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів, організацій про результати виконання показників ефективності управління майном та з інших питань діяльності об’єкту спільної власності;

9.4. здійснює контроль за дотриманням умов контрактів укладених з керівниками підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності територіальних громад району;

9.5. надає дозвіл на списання основних засобів, що перебувають на балансі підприємств, установ, закладів та організацій спільної власності територіальних громад району, вартістю за одиницю (комплект) у розмірі до 20 000 гривень;

9.6. вивчає питання щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів і організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад району;

9.7. забезпечує формування перелікуоб’єктів щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні (Перелік першого типу);

9.8. забезпечує формування переліку об’єктів щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону (Перелік другого типу);

9.9. надає згоду на оренду єдиних майнових комплексів підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів; нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення, а також їх окремі частини) загальна площа якого не перевищує 400 квадратних метрів;

9.10. надає згоду на оренду єдиних майнових комплексів підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів; нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення, а також їх окремі частини) загальна площа якого не перевищує 400 квадратних метрів, без проведення аукціону;

9.11. надає згоду на включення майна спільної власності територіальних громад району до Переліку першого/другого типу або відмовляє у включенні з підстав, визначених законодавством;

9.12. надає згоду на передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад району або відмовляє щодо передачі в оренду з підстав, визначених законодавством;

9.13. надає згоду на передачу в суборенду майна спільної власності територіальних громад району або відмовляє щодо передачі в суборенду з підстав, визначених законодавством;

9.14. погоджує внесення змін до договору оренди майна спільної власності територіальних громад району, а також продовження строку дії договору оренди;

9.15. погоджує здійснення ремонту та невід’ємних поліпшень орендованого майна спільної власності територіальних громад району

9.16. здійснює контроль за дотриманням сторонами умов договорів відчуження, оренди майна спільної власності територіальних громад району;

9.17. контролює виконання рішень ради з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та з питань управління майном спільної власності територіальних громад району;

9.18.здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та рішеннями ради».

1.3.   У рішенні районної ради від 03.03.2017 № 371 «Прозатвердження Типовихстатутів комунальногопідприємства, установи (закладу)спільної власності територіальнихгромад Сарненського району»:

1.3.1. у додатку 1 до рішення «Типовий статут комунального підприємства спільної власності територіальних громад Сарненського району»підпункт 6.4.1. пункту 6.4. розділу 6 виключити;

1.3.2. у додатку 2 до рішення «Типовий статут комунальної установи (закладу) спільної власності територіальних громад Сарненського району»підпункт 5.4.1. пункту 5.4. розділу 5 виключити.

2.                Контроль за виконанням цього рішення покласти на Сарненську районну державну адміністрацію та постійну комісію районної ради з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та комунальної власності (Банацький В.А.).

 

 

Голова ради                                                                                Р.П. Серпенінов

Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування

CAPTCHA - захист від спаму та роботів
Це питання служить для "відсіювання" автоматичних рекламних розсилок.
5 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.