gov.ua
Державні сайти України
Сарненська районна рада
Офіційний вебсайт
Сайт працює в тестовому режимі.
Стара версія сайту доступна за посиланням http://old.sarnyrrada.gov.ua
, Адміністратор

№ 1111"Про внесення змін до рішень районної ради"

 
РІШЕННЯ
 
від «07» жовтня 2020 року                                                                                                       № 1111
 
 
        Про внесення змін до рішень районної ради Керуючись статтями 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 19, 29, 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постановами Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 792«Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров'я», від 08.11.2007 № 1314«Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності», районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
        1. Внести зміни до таких рішень районної ради:
        1.1. У рішенні районної ради від 07.12.2015 № 30 «Про делегування повноважень Сарненської районної ради Сарненській районній державній адміністрації» частину другу викласти в такій редакції:
        «Встановити, що призначення та звільнення керівників комунальних комерційних підприємств, закладів позашкільної освіти спільної власності територіальних громад Сарненського району здійснюється Сарненською районною радою, в особі голови районної ради, на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством.
        Призначення та звільнення керівників закладів загальної середньої освіти та інклюзивної освіти, здійснюєтьсяСарненською районною радою, в особі голови районної ради на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством.
        Призначення та звільнення керівників закладів охорони здоров'я, здійснюється Сарненською районною радою, в особі голови районної ради на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством».
        1.2. У рішенні районної ради від 18.01.2016 № 85 «Про затвердження Положення про порядок управління об'єктами спільної власності територіальних громад Сарненського району»:
         1.2.1. пункт 5.11. частини 5 Положення про порядок управління об'єктами спільної власності територіальних громад Сарненського району (далі – Положення) викласти в новій редакції: «5.11. надає дозвіл на списання основних засобів, що перебувають на балансі підприємств, установ, закладів та організацій спільної власності територіальних громад, вартістю за одиницю (комплект) понад 50 000 гривень»; 1.2.2. пункт 5.13. частини 5 Положення викласти в новій редакції: «5.13. приймає рішення про викуп майна»;
        1.2.3. пункт 5.19. частини 5 Положення викласти в новій редакції: «5.19. надає згоду на оренду єдиних майнових комплексів підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів; нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення, а також їх окремі частини), загальна площа якого перевищує 400 квадратних метрів»;
        1.2.4. пункти 5.15., 5.20. частини 5 Положення виключити;
        1.2.5. Частину 6 Положення викласти в новій редакції:
        «6. Голова Сарненської районної ради:
        6.1. за дорученням ради укладає договори купівлі – продажу об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, що підлягають приватизації;
        6.2. здійснює призначення керівників комунальних некомерційних закладів (установ) на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством, а також звільнення та притягнення цих керівників до дисциплінарної відповідальності;
        6.3. здійснює призначення керівників комунальних комерційних підприємств на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством, а також звільнення та притягнення цих керівників до дисциплінарної відповідальності;
        6.4. здійснює призначення керівників закладів позашкільної освіти на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством, а також звільнення та притягнення цих керівників до дисциплінарної відповідальності;
        6.5. здійснює призначення керівників закладів охорони здоров'я на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством, а також звільнення та притягнення цих керівників до дисциплінарної відповідальності;
        6.6. здійснює призначення керівників закладів загальної середньої освіти та інклюзивної освіти на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством, а також звільнення та притягнення цих керівників до дисциплінарної відповідальності; На період не більше двох місяців покладає виконання обов'язків керівниківпідприємств, установ, закладів, зазначених у пунктах 6.1. – 6.6.,на відповідну особу згідно з чинним законодавством;
        6.7. затверджує спільно з головою Сарненської районної державної адміністрації плани фінансово-господарської діяльності підприємств спільної власності територіальних громад району;
        6.8. затверджує спільно з головою Сарненської районної державної адміністрації звіти про виконання планів фінансово-господарської діяльності підприємств спільної власності територіальних громад району;
        6.9. погоджує спільно з головою Сарненської районної державної адміністрації структуру управління та штатний розпис підприємств спільної власності територіальних громад району;
        6.10. затверджує фінансовий план комунального некомерційного підприємства спільної власності територіальних громад району;
        6.11. затверджує звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства спільної власності територіальних громад району;
        6.12. здійснює інші повноваження, передбачені рішеннями районної ради.».
        1.2.5. Частину 8 Положення викласти в новій редакції:
        «8. Голова Сарненської районної державної адміністрації:
        8.1. затверджує спільно з головою районної ради плани фінансово-господарської діяльності підприємств спільної власності територіальних громад району;
        8.2. затверджує спільно з головою районної ради звіти про виконання планів фінансово-господарської діяльності підприємств спільної власності територіальних громад району;
        8.3. погоджує спільно з головою районної ради структуру управління та штатний розпис підприємств спільної власності територіальних громад району;
        8.4. погоджує фінансовий план комунального некомерційного підприємства спільної власності територіальних громад району;
        8.5. погоджує звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства спільної власності територіальних громад району;
        8.6. здійснює інші повноваження, передбачені рішеннями районної ради».
        1.2.6. Частину 9 Положення викласти в новій редакції:
        «9. Постійна комісія Сарненської районної ради з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та комунальної власності:
        9.1. здійснює контроль за управлінням майном, що належить до спільної власності територіальних громад району, в межах, визначених районною радою;
        9.2. вивчає та розглядає питання ефективності використання майна спільної власності територіальних громад району;
        9.3. заслуховує на засіданнях комісії звіти керівників підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів, організацій про результати виконання показників ефективності управління майном та з інших питань діяльності об'єкту спільної власності;
        9.4. здійснює контроль за дотриманням умов контрактів укладених з керівниками підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів, організацій спільної власності територіальних громад району;
        9.5. надає дозвіл на списання основних засобів, що перебувають на балансі підприємств, установ, закладів та організацій спільної власності територіальних громад району, вартістю за одиницю (комплект) у розмірі до 50 000 гривень;
        9.6. вивчає питання щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, комунальних некомерційних підприємств, установ, закладів і організацій, заснованих на спільній власності територіальних громад району;
        9.7. забезпечує формування перелікуоб'єктів щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні (Перелік першого типу);
        9.8. забезпечує формування переліку об'єктів щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону (Перелік другого типу);
        9.9. надає згоду на оренду єдиних майнових комплексів підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів; нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення, а також їх окремі частини) загальна площа якого не перевищує 400 квадратних метрів;
        9.10. надає згоду на оренду єдиних майнових комплексів підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів; нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення, а також їх окремі частини) загальна площа якого не перевищує 400 квадратних метрів, без проведення аукціону;
        9.11. надає згоду на включення майна спільної власності територіальних громад району до Переліку першого/другого типу або відмовляє у включенні з підстав, визначених законодавством;
        9.12. надає згоду на передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад району або відмовляє щодо передачі в оренду з підстав, визначених законодавством;
        9.13. надає згоду на передачу в суборенду майна спільної власності територіальних громад району або відмовляє щодо передачі в суборенду з підстав, визначених законодавством;
        9.14. погоджує внесення змін до договору оренди майна спільної власності територіальних громад району, а також продовження строку дії договору оренди;
        9.15. погоджує здійснення ремонту та невід'ємних поліпшень орендованого майна спільної власності територіальних громад району
        9.16. здійснює контроль за дотриманням сторонами умов договорів відчуження, оренди майна спільної власності територіальних громад району;
        9.17. контролює виконання рішень ради з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та з питань управління майном спільної власності територіальних громад району;
        9.18.здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та рішеннями ради».
        1.3. У рішенні районної ради від 03.03.2017 № 371 «Прозатвердження Типовихстатутів комунальногопідприємства, установи (закладу)спільної власності територіальнихгромад Сарненського району»:
        1.3.1. у додатку 1 до рішення «Типовий статут комунального підприємства спільної власності територіальних громад Сарненського району»підпункт 6.4.1. пункту 6.4. розділу 6 виключити;
        1.3.2. у додатку 2 до рішення «Типовий статут комунальної установи (закладу) спільної власності територіальних громад Сарненського району»підпункт 5.4.1. пункту 5.4. розділу 5 виключити.
        1.4. У рішенні районної ради від 21.04.2017 № 389 «Про затвердження Положення пропорядок списання майна спільноївласності територіальних громадСарненського району» у додатку 1 до рішення «Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад Сарненського району», у пунктах 2, 3 розділу 2 «Прийняття рішення про списання майна» цифри та слова «20 тис. грн.» замінити цифрами та словами «50 000 гривень».
        1.5. У рішенні районної ради від 13 листопада 2018 року № 754 «Про продовження строку дії контракту» у пункті 1 рішення слово «три» замінити словом «п'ять».
        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Сарненську районну державну адміністрацію та постійну комісію районної ради з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та комунальної власності (Банацький В.А.).
 
 
Голова ради                                                                                                                                             Р.П. Серпенінов

Останні документи

Документи → Розпорядження → 2024 рік
18 липня 2024
№ 17 від 17 липня 2024 року "Про календарний план основних заходів районної ради на серпень 2024 року"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 26 сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
№ 390 від 12 липня 2024 року "Про районну Програму із забезпечення виконання судових рішень на 2024 рік"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 26 сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
№ 389 від 12 липня 2024 року "Про Районну цільову програму забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Сарненському районі на 2024 – 2026 роки"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 26 сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
№ 388 від 12 липня 2024 року "Про внесення змін до Районної програми підтримки регіонів, постраждалих внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 26 сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
№ 387 від 12 липня 2024 року "Про внесення змін до Районної комплексної програми соціальної підтримки Захисників та Захисниць України на 2023–2025 роки"

Пошук документів

Корисні посилання

СХОЖІ СТАТТІ

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VI скликання → 46 сесія від 16 жовтня 2015 року30 листопада 2002№ 1276 " Про головного лікаря комунального закладу «Клесівська районна лікарня» Сарненської районної ради"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VI скликання → 45 сесія від 13 серпня 2015 року30 листопада 2002№ 1237 Про внесення змін до рішення районної ради від 13.09.2013 № 686 «Про затвердження Положення про порядок призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів та організацій спільної власності територіальних громад Сарненського

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VII скликання → 17 сесія від 21 липня 2017 року21 липня 2017№471 Про внесення змін до рішення районної ради від 23.05. 2013 № 617 «Про передачу індивідуально визначеного майна комунальних закладів Сарненської районної ради, відділуохорони здоров’я Сарненської районної державної адміністрації

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VII скликання → 29 сесія від 13 листопада 2018 року13 листопада 2018№754 Про продовження строку дії контракту

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VI скликання → 34 сесія від 22 серпня 2014 року30 листопада 2002№ 907 "Про передачу індивідуально визначеного майна з балансу комунального закладу «Сарненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської районної ради на баланс комунального закладу «Сарненська центральна районна лікарня» Сарне..."

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VII скликання → 4 сесія від 18 січня 2016 року18 січня 2016№87 "Про внесення змін до рішення районної ради від 25.12.2015 № 63 «Про виведення первинної ланки комунального закладу «Степанська районна лікарня» Сарненської районної ради та передачу комунальному закладу «Сарненський районний центр первинної медико

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VI скликання → 21 сесія від 13 вересня 2013 року30 листопада 2002№ 666 від 13 вересня 2013 року "Про призначення головного лікаря комунального закладу «Сарненська районна стоматологічна поліклініка» Сарненської районної ради"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VI скликання → 16 сесія від 4 вересня 2012 року30 листопада 2002№ 467 від 04 вересня 2012 року "Про призначення головного лікаря комунального закладу "Клесівська районна лікарня" Сарненської районної ради"

FACEBOOK
КАЛЕНДАР ПУБЛІКАЦІЙ
«    Липень 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
АРХІВ ПУБЛІКАЦІЙ
Липень 2024 (23)
Червень 2024 (12)
Травень 2024 (32)
Квітень 2024 (12)
Березень 2024 (42)
Лютий 2024 (13)
ПОГОДА
Погода
Сарненська районна рада© 2024