gov.ua
Державні сайти України
Сарненська районна рада
Офіційний вебсайт
Сайт працює в тестовому режимі.
Стара версія сайту доступна за посиланням http://old.sarnyrrada.gov.ua
, Адміністратор

№1061 "Про внесення змін до рішення районної ради від 26 липня 2019 року № 897 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Сарненського району Рівненської області»"

РІШЕННЯ
 
 
від «27» травня 2020 року                                                                                                                                №1061
 
 
 
 
Про внесення змін до рішення районної
ради від 26 липня 2019 року № 897
«Про затвердження Положення про
конкурс на посаду керівника комунального
закладу загальної середньої освіти Сарненського
району Рівненської області»
 
 
        Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
        
 
ВИРІШИЛА:
 
 
        1. Внести до рішення районної ради 26 липня 2019 року № 897 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Сарненського району Рівненської області» (далі – Положення) такі зміни:
        1.1. у тексті Положення слова «Про загальну середню освіту» замінити на слова «Про повну загальну середню освіту» у відповідному відмінку;
        1.2. у тексті Положення слова «відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації» замінити на слова «відділ освіти Сарненської районної державної адміністрації» у відповідному відмінку;
        1.3. пункт 1.7 Положення викласти в новій редакції:
        «1.7. Організацію та проведення конкурсного відбору на посаду керівника, а також роботу конкурсної комісії забезпечує виконавчий апарат районної ради».
        1.4. пункт 2.1. Положення викласти в новій редакції:
         «2.1. Персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту», затверджується розпорядженням голови районної ради».
        1.5. пункт 2.2. Положення викласти в новій редакції:
         «2.2. До складу конкурсної комісії у рівній кількості (по дві особи) входять:
        - представники від засновника, на підставі розпорядження голови районної ради (дві особи);
        - представники відділу освіти Сарненської районної державної адміністрації (одна особа) та управління Державної служби якості освіти у Рівненській області (одна особа),визначені на підставі офіційного листа, підписаного керівником або уповноваженою особою, яка виконує його обов'язки;
        - представники громадського об'єднання керівників закладів загальної середньої освіти Сарненського району (одна особа), Сарненської районної організації профспілки працівників освіти і науки (одна особа), визначені на підставі офіційного листа, підписаного керівником або уповноваженою особою, яка виконує його обов'язки».
         1.6. пункт 2.3. Положення викласти в новій редакції:
         «2.3. Загальна чисельність членів конкурсної комісії 6 осіб».
        1.7. пункт 2.4. Положення викласти в новій редакції:
         «2.4. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:
        - за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
        - має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
         - відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.».
        1.8. пункт 2.9. Положення виключити;
         1.9. пункт 3.2. Положення викласти в новій редакції:
         «3.2. Для участі у конкурсі подають такі документи:
         - заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (додатки 1,2,3);
        - автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
         - копія паспорта громадянина України;
         - копію документа про вищу освіту(з додатком, що є його невід'ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
        - документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
         - копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на момент їх подання;
        - довідку про відсутність судимості;
        - довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
        - мотиваційний лист, складений у довільній формі.».
         1.10. пункт 4.1. Положення викласти в новій редакції:
        «4.1. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
         1) перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.
        2) перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання, яке затверджується разом з прийняттям рішення про проведення конкурсу у кожному випадку окремо.
        3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.».
         1.11. пункт 4.2. Положення викласти в новій редакції:
        «4.2. Перевірка знання законодавства кандидатів здійснюється у формі письмового тестування. Одне завдання включає 40 тестових питань. Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки».
        1.12. пункт 5.2 Положення доповнити абзацом такого змісту:
        «Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».
        1.13. пункт 5.3. Положення викласти в новій редакції:
        «5.3. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу голова Сарненської районної ради призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт) у встановленому законом порядку».
         2. Внести до Типового контракту з керівником закладу загальної середньої освіти/інклюзивної освіти спільної власності територіальних громад Сарненського району наступні зміни:
        частину третю розділу V «Внесення змін і доповнень до контракту та його припинення» доповнити п'ятьма новими пунктами такого змісту:
         «12) порушення вимог цього Закону щодо мови освітнього процесу;
         13) порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»;
        14) порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;
        15) систематичне неналежне виконання інших обов'язків керівника, визначених цим Законом;
         16) не усунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю)».
        3.Визнати таким, що втратив чинність, додаток 4 «Перелік тестових питань» до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Сарненського району Рівненської області.
         4. У зв'язку з цим додатки 1-11 вважати відповідно додатками 1-10.
        5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та комунальної власності (Банацький В.А.) і з питань освіти, культури і духовності, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму (Ковальчук Р.А.).
 
 
 
Голова ради                                                                                                                                                   Р.П. Серпенінов

Останні документи

Документи → Проєкти рішень
05 травня 2023
Про звіт про виконання районної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 19 сесія від 03 травня 2023 року
05 травня 2023
Протокол

Документи → Проєкти рішень
04 травня 2023
Про хід виконання районної Програми із забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2022 – 2023 роки

Документи → Проєкти рішень
04 травня 2023
Про хід виконання районної Програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань в окремих категорій населення Сарненського району на 2020-2023 роки

Документи → Проєкти рішень
04 травня 2023
Про хід виконання районної Програми з запобігання поширенню, діагностики та лікування на території Сарненського району коронавірусу COVID-19

Пошук документів

Корисні посилання

СХОЖІ СТАТТІ

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VII скликання → 36 сесія від 26 липня 2019 року26 липня 2019№ 897 "Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Cарненського району Рівненської області"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VII скликання → 33 сесія від 15 лютого 2019 року15 лютого 2019№ 824 "Про створення опорного закладу на базі Люхчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сарненської районної ради Рівненської області "

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VII скликання → 35 сесія від 28 травня 2019 року28 травня 2019№ 885 "Про продовження терміну дії контрактів із директорами загальноосвітніх навчальних закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад Сарненського району"

Документи → Розпорядження → 2019 рік01 листопада 2019№88 від 01 листопада 2019 року "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти Сарненського району"

Документи → Розпорядження → 2019 рік08 листопада 2019№91 від 08 листопада 2019 року "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти Сарненського району

Документи → Розпорядження → 2019 рік10 грудня 2019№105 від 10 грудня 2019 року "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти Сарненського району

Документи → Розпорядження → 2019 рік19 серпня 2019№58 від 19 серпня 2019 року "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти Сарненського району"

Документи → Розпорядження → 2019 рік14 серпня 2019№56 від 14 серпня 2019 року "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти Сарненського району"

FACEBOOK
КАЛЕНДАР ПУБЛІКАЦІЙ
«    Травень 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
АРХІВ ПУБЛІКАЦІЙ
Травень 2023 (31)
Квітень 2023 (12)
Березень 2023 (11)
Лютий 2023 (46)
Січень 2023 (13)
Грудень 2022 (68)
ПОГОДА
Погода
Сарненська районна рада© 2023