gov.ua
Державні сайти України
Сарненська районна рада
Офіційний вебсайт
Сайт працює в тестовому режимі.
Стара версія сайту доступна за посиланням http://old.sarnyrrada.gov.ua
, Адміністратор

№ 987 "Про районний бюджет Сарненського району на 2020 рік (17316200000)"

РІШЕННЯ
 
 
від 21 грудня 2019 року                                                                                                                                       № 987
 
 
Про районний бюджет Сарненського
району на 2020 рік (17316200000)
 
 
        Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, Законом України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
 
        1. Визначити на 2020 рік:
        доходи районного бюджету у сумі 460278055 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету у сумі 458748835 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету у сумі 1529220 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
        видатки районного бюджету у сумі 460278055 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету у сумі 456248835 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету у сумі 4029220 гривень, у тому числі бюджету розвитку у сумі 2000000 гривень;
        профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 2500000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
        дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету, у тому числі бюджету розвитку у сумі 2500000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
        оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 1500000 гривень, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом; резервний фонд районного бюджету у розмірі 1500000 гривень, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
         Надати право Сарненській районній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення, у міжсесійний період виділяти з резервного фонду районного бюджету місцевим бюджетам інші субвенції на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету” з наступним затвердженням на сесії районної ради.
        2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
        3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
        Делегувати Сарненській районній державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету районному бюджету (відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України) та з місцевих бюджетів районному бюджету у період між сесіями Сарненської районної ради за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет Сарненського району на 2020 рік.
        4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
        5. Затвердити на 2020 рік розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3543195 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
        6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:
        1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64, Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України ( крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
        2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.
        7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:
        1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
        2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України;
        3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10,11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.
        8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
        оплату праці працівників бюджетних установ;
        нарахування на заробітну плату;
        придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
        забезпечення продуктами харчування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
        поточні трансферти населенню;
        поточні трансферти місцевим бюджетам;
        оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
        оплату енергосервісу;
        9. Відповідно до пункту 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити керівнику фінансового управління районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.
        10. Відповідно до статтей 43,73 Бюджетного кодексу України надати право Сарненській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
        11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
        1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
        2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів у бюджетному процесі;
        3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
        4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року; оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
        5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енеоргосервісом та здійснення витрат бюджету;
        6) проведення в повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
        12. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.
        13. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
        14. Установити, що перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами, здійснюються районною державною адміністрацією за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення.
         У зв'язку з внесенням змін до структури райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 26.11.2019 №41-к “Про затвердження граничної чисельності, внесення змін до структури та штатних розписів Сарненської районної державної адміністрації”, фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.
        У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів районного бюджету, фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.
         Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.
        15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
        16. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
        17. Апарату районної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

        18. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення (Ведров А.О.).

 
 
 
Голова ради                                                                                                                                                 Р.П.Серпенінов
Прикріплені файли
№ 987 "Про районний бюджет Сарненського району на 2020 рік (17316200000)".zip

Останні документи

Документи → Проєкти рішень
19 лютого 2024
Про звіт щодо виконання Програми економічного та соціального розвитку Сарненського району на 2023 рік

Документи → Проєкти рішень
15 лютого 2024
Про районну Програму організаційного, інформаційно–аналітичного та матеріально–технічного забезпечення діяльності Сарненської районної ради на 2024 - 2025 роки

Документи → Проєкти рішень
14 лютого 2024
Про звіт щодо здійснення Сарненською районною державною адміністрацією делегованих Сарненською районною радою повноважень у 2023 році

Документи → Проєкти рішень
07 лютого 2024
Про хід виконання районної Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Сарненському районі на 2022-2024 роки

Документи → Проєкти рішень
07 лютого 2024
Про хід виконання Програми дообладнання захисних споруд цивільного захисту в Сарненському районі

Пошук документів

Корисні посилання

СХОЖІ СТАТТІ

Районний бюджет → 2020 рік06 лютого 2022Рішення № 33 від 23 грудня 2020 року "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2020 рік (17316200000)"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 2 сесія від 23 грудня 2020 року23 грудня 2020№ 33 "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2020 рік (17316200000)"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VII скликання → 41 сесія від 26 лютого 2020 року26 лютого 2020№1029 "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2020 рік (17316200000)"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VII скликання → 44 сесія від 21 серпня 2020 року21 серпня 2020№1104 "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2020 рік (17316200000)"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VII скликання → 42 сесія від 18 березня 2020 року18 березня 2020№1043 "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2020 рік (17316200000)"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 7 сесія від 21 грудня 2021 року21 грудня 2021№ 176 "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2021 рік (17316200000)"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 8 сесія від 27 січня 2022 року27 січня 2022№ 185 "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2022 рік (17316200000)"

Районний бюджет → 2021 рік06 лютого 2022Рішення № 176 від 21 грудня 2021 року "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2021 рік (17316200000)"

FACEBOOK
КАЛЕНДАР ПУБЛІКАЦІЙ
«    Лютий 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
АРХІВ ПУБЛІКАЦІЙ
Лютий 2024 (18)
Січень 2024 (18)
Грудень 2023 (35)
Листопад 2023 (25)
Жовтень 2023 (18)
Вересень 2023 (30)
ПОГОДА
Погода
Сарненська районна рада© 2024