gov.ua
Державні сайти України
Сарненська районна рада
Офіційний вебсайт
Сайт працює в тестовому режимі.
Стара версія сайту доступна за посиланням http://old.sarnyrrada.gov.ua
, Адміністратор

№343 " Про районний бюджет на 2017 рік"

                                                                        РІШЕННЯ

 
від «23» грудня 2016 року                                                                 № 343
 
Про районний бюджет
на 2017 рік
 
        Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України зі змінами, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
 
                                                                   ВИРІШИЛА:
 
        1. Визначити на 2017 рік:
        - доходи районного бюджету у сумі 761652,3 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 757328,5 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 4323,8 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
        - видатки районного бюджету у сумі 761652,3 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 757328,5 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 4323,8 тис.грн. за головними розпорядниками коштів районного бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком №2 цього рішення.
        2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 1500,0 тис.гривень.
        3. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3 до цього рішення, в тому числі:
        - базова дотація у сумі 34378,4 тис.грн.;
        - додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я у сумі 37036,0 тис.грн.;
        - освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 167574,7 тис.грн.;
        - медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 66899,5 тис.грн.;
        - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу в сумі 273706,7 тис.грн. в т.ч. з Клесівського селищного бюджету у сумі 27529,7 тис.грн.;
        - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя у сумі 444,0 тис.грн.;
        - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 88476,0 тис.грн. в т.ч. з Клесівського селищного бюджету у сумі 2388,0 тис.грн.;
        - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 14517,0 тис.грн. в т.ч. з Клесівського селищного бюджету у сумі 392,0 тис.грн.;
        - інша субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 2606,1 тис.грн.;
        - інша субвенція з Клесівського селищного бюджету районному бюджету у сумі 540,2 тис.грн., з них на:
        утримання працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), які обслуговують населення Клесівської селищної ради – 487,0 тис.грн.;
        виконання районної програми “Забезпечення пільгового проїзду учнів до місця навчання і додому” на 2017 року – 27,0 тис.грн.;
        виконання районної програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та відшкодування пільг з оплати послуг зв'язку на 2016-2017 роки - 26,2 тис.грн.;
        - інша субвенція з Сарненського міського бюджету районному бюджету в сумі 199,6 тис.грн., з них на:
        виконання програми розвитку та збереження архівних фондів Сарненського району (утримання Трудового архіву Сарненського району) – 40,0 тис.грн.;
        виконання районної програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян та відшкодування пільг з оплати послуг зв'язку на 2016-2017 роки – 159,6 тис.грн.;
        - інша субвенція з районного бюджету в сумі 41188,2 тис.грн.,з них:
        обласному бюджету на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрі комплексної реабілітації інвалідів – 45,0 тис.грн.;
        Кузнецовському міському бюджету на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрі соціальної реабілітації дітей - інвалідів – 25,0 тис.грн.;
        бюджетам місцевого самоврядування на утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури – 40628,7 тис.грн.;
        Стрільському сільському бюджету на утримання шкільного відділення НВК “ЗОШ І ст.-ДНЗ” с.Стрільськ – 489,5 тис.грн.
        Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення протягом 2017 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами.
        4. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 1000,0 тис.грн.
        5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
        оплата праці працівників бюджетних установ;
        нарахування на заробітну плату;
        придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
        забезпечення продуктами харчування;
        оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
        поточні трансферти населенню;
        поточні трансферти місцевим бюджетам.
        6. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих ( регіональних) програм у сумі 1414,7 тис.грн. згідно з додатком №4 до цього рішення.
        7. Відповідно до статтей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
        8. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.
        9. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
        10.Доручити районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених їм на 2017 рік.
        Головним розпорядникам бюджетних коштів затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань та доведених лімітів.
        Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.
        11. Установити, що в загальному фонді районного бюджету на 2017 рік:
        до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;
        джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.
        12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
        13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.
        14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.         15. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення.
        У разі внесення змін до структури райдержадміністрації фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.
        У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів районного бюджету фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.
        Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.
        16. Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення протягом 2017 року здійснювати перерозподіл капітальних вкладень за об'єктами, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету та виділяти інші субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам.
        17. Відповідно до пункту 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити керівнику фінансового управління районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.
        18. Керуючись Бюджетним Кодексом України затвердити формулу розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів бюджетам місцевого самоврядування згідно з додатком №5 до цього рішення та обсяг міжбюджетних трансфертів бюджетам місцевого самоврядування відповідно до формульного розрахунку згідно з додатком №5.1 до цього рішення.
        19. Відповідно до пункту 18 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України додатки до рішення сформовані у форматі програмно-цільового методу.
        20. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”.
        21. Додатки №1-5,5.1 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
        22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення (Ведров А.О.).
 
Голова ради                                                                                       Р.П.Серпенінов
Прикріплені файли
№343 " Про районний бюджет на 2017 рік".zip

Останні документи

Документи → Розпорядження → 2024 рік
18 липня 2024
№ 17 від 17 липня 2024 року "Про календарний план основних заходів районної ради на серпень 2024 року"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 26 сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
№ 390 від 12 липня 2024 року "Про районну Програму із забезпечення виконання судових рішень на 2024 рік"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 26 сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
№ 389 від 12 липня 2024 року "Про Районну цільову програму забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Сарненському районі на 2024 – 2026 роки"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 26 сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
№ 388 від 12 липня 2024 року "Про внесення змін до Районної програми підтримки регіонів, постраждалих внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 26 сесія від 12 липня 2024 року
15 липня 2024
№ 387 від 12 липня 2024 року "Про внесення змін до Районної комплексної програми соціальної підтримки Захисників та Захисниць України на 2023–2025 роки"

Пошук документів

Корисні посилання

СХОЖІ СТАТТІ

Районний бюджет → 2020 рік06 лютого 2022Рішення № 33 від 23 грудня 2020 року "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2020 рік (17316200000)"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 2 сесія від 23 грудня 2020 року23 грудня 2020№ 33 "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2020 рік (17316200000)"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VII скликання → 41 сесія від 26 лютого 2020 року26 лютого 2020№1029 "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2020 рік (17316200000)"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VI скликання → 43 сесія від 21 травня 2015 року30 листопада 2002№ 1207 "Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VI скликання → 44 сесія від 23 червня 2015 року30 листопада 2002№ 1213 "Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік"

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VII скликання → 44 сесія від 21 серпня 2020 року21 серпня 2020№1104 "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2020 рік (17316200000)"

Районний бюджет → 2021 рік06 лютого 2022Рішення № 71 від 15 лютого 2021 року "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2021 рік (17316200000) "

Документи → Рішення, протоколи, результати поіменного голосування сесій → VIII скликання → 8 сесія від 27 січня 2022 року27 січня 2022№ 185 "Про внесення змін до районного бюджету Сарненського району на 2022 рік (17316200000)"

FACEBOOK
КАЛЕНДАР ПУБЛІКАЦІЙ
«    Липень 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
АРХІВ ПУБЛІКАЦІЙ
Липень 2024 (23)
Червень 2024 (12)
Травень 2024 (32)
Квітень 2024 (12)
Березень 2024 (42)
Лютий 2024 (13)
ПОГОДА
Погода
Сарненська районна рада© 2024