Нормативні документи

Регламент Сарненської районної ради VI скликання

 


УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Шосте скликання)

РІШЕННЯ

від «23» листопада 2010 року № 10
 

Про Регламент 
Сарненської районної ради

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:
 

Затвердити Регламент роботи Сарненської районної ради шостого скликання згідно з додатком.

Голова ради                     Драганчук М.М.
САРНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
(Шосте скликання)
 
 
РЕГЛАМЕНТ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради 
від 23 листопада 2010 року № 10

САРНИ – 2010

 

 

Додаток
до рішення районної ради
від 23 листопада 2010 року № 10
 
РЕГЛАМЕНТ
САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Розділ 1. Загальні положення.

Стаття 1. 
Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, цим регламентом, іншими законодавчими та нормативними документами.

Стаття 2. 
Регламент районної ради ( далі регламент ) є документом, обов"язковим для виконання районною радою, який встановлює порядок скликання й проведення сесій районної ради, процедуру окремих видів діяльності районної ради, функції її органів, депутатів та посадових осіб ради. Регламент затверджується не пізніше, як на другій сесії ради.

Стаття 3. 
Робота районної ради ведеться державною мовою.

Стаття 4. 
Засідання районної ради, її Президії, постійних та тимчасових комісій є відкритими і гласними, за винятками, встановленими цим регламентом, іншими законодавчими актами.

Стаття 5. 
На засіданнях районної ради можуть бути присутніми громадяни за попереднім записом у виконавчому апараті ради.

Стаття 6. 
Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань визначається районною радою. Місця для депутатів відводять у залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні.

Стаття 7. 
1. На засіданні районної ради та її органів можуть бути присутні за запрошенням гості та посадові особи;
2. Районна рада не менш як 1/3 голосів депутатів або підписів від складу ради може вимагати присутності на засіданні будь – якого державного службовця;
3. Комісія районної ради або її голова може запросити на засідання районної ради державних службовців, експертів, фахівців, якщо на ньому розглядається питання, що опрацьовується цією комісією або стосується її предметної діяльності;
4. Головуючий повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і за викликом.
Стаття 8. 
Особи, присутні на засіданні районної ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядку. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де проходить засідання.

Стаття 9. 
Під час пленарного засідання районної ради контроль за додержанням Регламенту покладається на головуючого на засіданні та секретаріат сесії.

Розділ 2. Сесії районної ради

Глава 1. Розпорядок роботи.

Стаття 10. 
Районна рада проводить свою роботу сесійно. В залі, де проходить пленарне засідання ради, встановлюються Прапор та Державний Герб України, а також Прапор та Герб Сарненського району. Сесії районної ради складаються з пленарних засідань районної ради, із засідань постійних та інших комісій, що проводяться, як правило, в період між пленарними засіданнями.

Стаття 11. 
Відкриття сесії оголошується головуючим на початку першого засідання районної ради, яке проводиться в перший день роботи сесії.

Стаття 12. 
Після відкриття та закриття першої і останньої сесії, урочистих засідань районної ради виконуються Державний Гімн України та Гімн Сарненського району – перший куплет та приспів. Після відкриття та закриття інших сесій виконується Державний Гімн України.

Стаття 13. 
Головуючий на засіданні на початку кожної сесії після можливого скорочення обговорення повідомляє орієнтовно час, дату закриття сесії.

Глава ІІ. Перша сесія районної ради нового скликання.

Стаття 14. 
Виконавчий апарат районної ради надсилає депутату до сесії ради нового скликання, на якій приймається рішення про створення та обрання депутатських комісій: 
- Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”;
- Регламент районної ради попереднього скликання;
- перелік найменувань постійних комісій попереднього скликання;
- список посадових осіб виконавчого апарату районної ради та їх службові телефони;
- пропозиції депутату щодо визначення його побажання працювати у відповідній комісії районної ради.

Стаття 15. 
1. Першу сесію новообраної районної ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  
2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.  
3. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб - представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.  
4. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту ради.

Стаття 16. 
1. Рішення з питань обрання голови районної ради, його заступника та створення і обрання депутатських комісій приймаються після визнання повноважень депутатів відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про статус депутатів місцевих рад”.
2. Кандидатуру на посаду голови районної ради вносять депутати районної ради з числа депутатів районної ради.
3. Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради представляє районній раді голова районної ради.
4. Таємне голосування з виборів голови районної ради та його заступника проводиться у порядку, визначеному главою VІІІ розділу 3 цього регламенту.
Глава ІІІ. Порядок скликання сесій районної ради.

Стаття 17. 
1. Сесії скликаються головою районної ради.
2. Сесія районної ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал, а із земельних питань – не рідше ніж один раз на місяць.

Стаття 18. 
Чергові сесії скликаються згідно із затвердженим радою планом проведення сесій та їх примірної тематики.

Стаття 19. 
Про місце і час проведення засідань ради та питань, які передбачається винести на розгляд ради, депутати повідомляються виконавчим апаратом ради через засоби масової інформації, а також індивідуально не пізніше як за 10 днів, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії.

Стаття 20. 
1. Позачергові сесії ради скликаються за ініціативою голови ради, не менше як однієї третини депутатів від загального складу районної ради, постійної комісії районної ради, голови Сарненської районної державної адміністрації або особи, яка виконує його обов’язки. 
2. Позачергова сесія районної ради скликається не пізніш як у трьохденний термін після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніш як за 1 день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії.

Стаття 21. 
1. У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається заступником голови районної ради. У цих випадках сесія скликається:
- якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та чинним регламентом ради;
- якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у строки, визначені законом та регламентом ради, після надходження пропозицій не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації;
2. У разі якщо голова районної ради чи заступник голови районної ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації, або у разі якщо посада голови чи заступника голови районної ради є вакантними сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Стаття 22.
Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 23.
Сесію відкриває і веде голова районної ради або його заступник. У випадку, передбаченому ст. 21 цього Регламенту сесію відкриває та веде за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів районної ради.

Глава ІV. Порядок денний сесії.

Стаття 24. 
Проект порядку денного сесії районної ради повідомляється депутатам не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії, а у виняткових випадках, передбачених ст.20 даного Регламенту – у день проведення сесії.

Стаття 25. 
Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні районної ради.
1. Пропозиції до порядку денного сесії вносяться не пізніш як за 20 днів до відкриття чергової сесії – головою районної ради, його заступником, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації, а у виняткових випадках, передбачених ст.20 даного Регламенту – не пізніше як за день до сесії.
2. Проекти рішень з питань, що внесені до проекту порядку денного сесії, подаються в районну раду не пізніше як за 10 днів до відкриття сесії. В разі порушення цього терміну питання виключається з проекту порядку денного сесії.
3. Райдержадміністрація, депутат районної ради, постійна комісія або депутатська група (фракція) проекти рішень, пропозиції або зауваження до проектів рішень подають у письмовій формі з відповідними підписами до організаційного відділу. Одночасно з проектом рішення подається його копія в електронному вигляді.
Проект рішення, розроблений райдержадміністрацією, подається за підписом голови райдержадміністрації. 
4. Матеріали до питання, що виносяться на розгляд сесії, включають: 
- проект рішення з додатками (якщо вони є), преамбула якого, крім обґрунтування підстав прийняття рішення, повинна містити посилання на законодавчі та нормативні акти із зазначенням номерів статей і підпунктів; 
- висновки та пропозиції постійних комісій; 
- при необхідності - довідку щодо суті питання, підписану керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, що її готували, яка повинна містити: 
а) обґрунтування необхідності прийняття рішення; 
б) обґрунтування відповідності проекту рішення чинному законодавству; 
в) очікувані наслідки прийняття та застосування рішення (у випадку прийняття рішення, що впливає на соціально-економічну ситуацію у районі); 
- у разі внесення проекту рішення, яке потребуватиме матеріальних, фінансових чи інших витрат за рахунок районного бюджету - фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо покриття цих витрат або обґрунтування громадської необхідності, значимості проекту; 
- довідку про зауваження, пропозиції, доповнення до проекту рішення (якщо вони є); 
- прізвище і посаду особи, яка буде доповідачем при розгляді проекту рішення на пленарному засіданні районної ради (при наявності співдоповіді зазначається прізвище співдоповідача ). 
5. Проекти рішень ради обов'язково візуються та погоджуються в порядку, визначеному пунктом 9 цієї статті. 
6. Проекти рішень та інші матеріали, що додаються до проекту, повинні бути стислими, ретельно відредагованими та розкривати суть питання. 
Проект рішення про районний бюджет повинен подаватися з пояснювальною запискою, яка містить розшифровку захищених статей видатків бюджету. 
7. Проекти рішень, як правило, не повинні перевищувати 2-3 сторінок тексту комп'ютерного набору через півтора інтервали, набраному в текстовому редакторі Word з вибором шрифту Times New Roman (розмір шрифту – 14) і формату запису RTF на папері формату А4 (210 х 297) з полями: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см. Проект рішення позначається словом «ПРОЕКТ» у верхньому правому куті першого аркуша.
8. Довільне скорочення найменувань установ, підприємств, організацій, прізвищ, імен, по батькові та окремих слів не допускається. 
9. Проекти рішень візуються виконавцями та погоджуються з установами, організаціями і службовими особами, які відповідно до своєї компетенції мають безпосереднє відношення до питань, що порушуються в проекті, в такому порядку: 
а ) Віза включає в себе найменування посади особи, підпис особи, яка візує документ, розшифровку підпису (ініціали і прізвище) та дату візування. 
Візування проектів рішень обов'язково здійснюють особа, яка готувала проект рішення, юрист та керівник відповідного органу . 
Проекти рішень, підготовлені виконавчим апаратом районної ради, постійними комісіями, депутатами візують виконавці, заступник голови районної ради, заступник голови ради з питань роботи виконавчого апарату, керуючий справами, начальник організаційного відділу, начальник відділу з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності (за його відсутності – головний спеціаліст відділу з правових питань) або радник голови ради з питань юридичного забезпечення. 
б) Погодження здійснюється керівниками відповідних органів, управлінь, відділів райдержадміністрації, заступником голови районної ради, заступником голови ради з питань роботи виконавчого апарату, керуючим справами, начальником організаційного відділу, начальником відділу з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності (за його відсутності – головним спеціалістом відділу з правових питань) або радником голови ради з питань юридичного забезпечення в термін, що не перевищує 3 днів. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, визначення остаточного його варіанта покладається на ініціаторів проекту та виконавчий апарат ради. 
в) Погодження проектів рішень оформляється грифом погодження. Гриф погодження включає в себе такі елементи: слово "ПОГОДЖЕНО", найменування посади, особистий підпис, ініціали і прізвище особи, з якою погоджується проект рішення, дата. Наприклад: 
  ПОГОДЖЕНО 
  Заступник голови районної ради (підпис) ініціали, прізвище 
  Дата 
г) Відмітки про візування та погодження проставляються, по можливості, на першому аркуші проекту рішення. 
д) Зауваження, пропозиції, доповнення до проекту рішення осіб, що здійснюють погодження, викладаються на окремому аркуші, підписуються особою, яка їх готує, доводяться до відома виконавців проекту і підлягають обов'язковому попередньому розгляду на засіданні постійних комісій з подальшим розглядом на пленарному засіданні районної ради. 
10. Проекти рішень, підготовлені райдержадміністрацією повинні в обов'язковому порядку пройти експертизу її юридичної служби. 
11. Проекти рішень, підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту, в одноденний термін проходять експертизу в організаційному відділі на відповідність вимогам положень Регламенту, реєструються та направляються на обов'язкову юридичну експертизу до начальника відділу з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності (за його відсутності – головного спеціаліста відділу з правових питань) або радника голови ради з питань юридичного забезпечення. 
12. Якщо поданий до організаційного відділу проект рішення не відповідає вимогам статті 25 Регламенту про структуру, виклад, оформлення документа, то організаційний відділ не пізніш як у одноденний термін повертає документ ініціатору проекту з поясненням причин повернення, що не позбавляє ініціатора права повторно подати проект рішення до організаційного відділу після усунення виявлених недоліків.
Якщо запропоноване до розгляду на сесії районної ради питання, не належить до відання районної ради або не включає всіх необхідних матеріалів, голова районної ради повертає документ ініціатору внесення питання з поясненням причин повернення.
Усі проекти рішень з відповідними матеріалами подаються в організаційний відділ ради для опрацювання та розгляду в постійних комісіях районної ради не пізніше як за 10 днів до відкриття чергової сесії районної ради. Конкретний термін подачі проектів рішень, інших матеріалів, граничний термін їх розгляду постійними комісіями ради визначається розпорядженням голови районної ради за погодженням із Президією районної ради.
Завізовані, погоджені проекти рішень разом з матеріалами, що до них додаються, зауваженнями та пропозиціями постійних комісій районної ради передаються оргвідділом в загальний відділ районної ради для розмноження та зберігання.
13. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд районної ради, подається для вивчення та внесення пропозицій до постійних комісій районної ради. Для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект регуляторного акта разом із відповідними висновками постійних комісій подається до відповідальної постійної комісії районної ради.
14. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.
Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.
Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту регуляторного акта, а в разі якщо розробником проекту є регуляторний орган, інший орган, установа чи організація - керівником цього органу, установи чи організації.
15. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.
За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови, заступника голови районної ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постійною комісією ради, головою, заступником голови районної ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог пункту 13 цієї статті в десятиденний термін з дня надходження проекту регуляторного акта.
На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії районної ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам пунктів 12, 13 цієї статті. У випадках, визначених частиною другою пункту 14 цієї статті, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.
Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки. Це правило не застосовується у випадках, передбачених частиною другою пункту 14 цієї статті.
Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у районній раді (далі - профільна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.
При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам пунктів 12, 13 цієї статті.
16. За рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії ради:
- оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради;
- можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради.
У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням ради або відповідальної постійної комісії ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.
Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.
17. Регуляторний акт не може бути прийнятий районною радою якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
- відсутній аналіз регуляторного впливу;
- проект регуляторного акта не був оприлюднений.
У разі виявлення будь-якої з цих обставин районна рада має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.
18. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується районною державною адміністрацією.
Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого районною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія ради або розробник проекту цього регуляторного акта.

Стаття 26.
Рішення, прийняті на сесії ради, доопрацьовуються їх розробниками та виконавчим апаратом районної ради з урахуванням проголосованих пропозицій і зауважень депутатів, постійних комісій, депутатських фракцій, та подаються на підпис голові районної ради не пізніше, як через 5 робочих днів з дня проведення пленарних засідань.

Стаття 27. 
1. Проект порядку денного, сформований відповідно до вимог ст. 24 цього регламенту, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
2. Обговорення щодо включення будь – якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.
3. Питання включається до ще незатвердженого в цілому порядку денного сесії, якщо за нього проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.
4. Рішення про зміну чи виключення питання із затвердженого в цілому порядку денного в ході роботи сесії приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

Глава V. Робочі органи сесії.

Стаття 28. 
1. Робочими органами сесії районної ради є:
- президія у складі голови районної ради та його заступника ( або головуючого і його заступника у випадках, що вказані у ст. 21);
- голова районної державної адміністрації під час пленарних засідань районної ради, спільних засідань постійних комісій районної ради є постійним членом президії сесії та спільних засідань постійних комісій районної ради. Головою районної ради або його заступником може бути запрошений голова обласної ради або його заступники за згодою сесії;
- секретаріат у складі голови і секретаря;
- лічильна комісія у складі голови та двох членів. 
2. Пропозиції щодо персонального складу секретаріату та лічильної комісії можуть вноситися головою районної ради, головами постійних комісій, депутатами.
3. Вибори секретаріату та лічильної комісії сесії проводяться з числа депутатів відкритим голосуванням за списком або персонально.

Стаття 29. 
До складу секретаріату та лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті на посади, що обираються або затверджуються радою.

Стаття 30. 
Секретаріат сесії та виконавчий апарат організовує ведення протоколів, веде запис депутатів на виступ, реєструє звернення депутатів, їх запити, заяви і пропозиції, забезпечує опрацювання звернень громадян, що надійшли на адресу районної ради під час сесії.

Стаття 31. 
Лічильна комісія організовує підрахунок можливого таємного голосування бюлетенями або голосів відкритого голосування.

Розділ 3. Засідання районної ради.

Глава І. Ведення пленарних засідань.

Стаття 32.
Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада більшістю голосів від її загального складу може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 33. 
Засідання ради проводяться згідно з планом роботи, затвердженим на попередньому засіданні ради.

Стаття 34. 
Рішення районної ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, встановлених цим регламентом. У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення є недійсним.

Стаття 35. 
1. Засідання районної ради відкриває, веде і закриває голова районної ради або його заступник чи інші особи згідно із ст. 23 цього регламенту.
2. На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого на засіданні, ведення засідання доручається заступнику голови ради або одному з депутатів за дорученням ради.

Глава ІІ. Обов"язки та права головуючого на засіданні.

Стаття 36. 
Головуючий на засіданні районної ради:
- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;
- вносить на обговорення проекти рішень, інших документів районної ради, оголошує їх повну назву, редакцію, інформує про матеріали, що надійшли на адресу районної ради;
- організовує розгляд питань;
- повідомляє списки осіб, які записалися на виступи;
- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
- ставить питання на голосування, оголошує його результати;
- забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданні;
- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає необхідним оголосити;
- вживає заходи до підтримання порядку на засіданні;
- має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на засіданні;
- здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.

Стаття 37.
Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів за винятком випадків, зазначених цим регламентом.

Стаття 38.
Для організації ходу засідання головуючий на засіданні має право:
- у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, якщо з цих питань вносяться альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;
- ставити запитання;
- скликати погоджувальну раду від депутатських груп і фракцій.

Глава ІІІ. Порядок відкриття засідання районної ради.

Стаття 39. 
1. Засідання ради відкривається і проводиться, якщо на ньому присутня кількість депутатів, зазначена в ст. 22 регламенту.
2. Реєстрація депутатів проводиться перед початком кожного засідання ради. Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання, а також для нарахування виплат депутату за час участі в засіданнях.
3. Попередню реєстрацію депутатів перед початком сесії, а також реєстрацію у випадку виїзних засідань здійснює виконавчий апарат районної ради.
4. У разі, якщо депутат не встиг своєчасно зареєструватися, він зобовязаний зробити це через секретаріат або виконавчий апарат ради. Секретаріат сесії або виконавчий апарат передає дані про додаткову реєстрацію депутатів для головуючого. В протилежному випадку вважається, що депутат участі в голосуванні не бере. Після реєстрації депутат зобовязаний брати участь у голосуванні.

Стаття 40.
На початку кожного засідання головуючий на засіданні повідомляє районну раду про кількість депутатів, присутніх на засіданні, про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин.

Стаття 41.
Якщо відкриття неможливе у звязку з відсутністю необхідної кількості депутатів, головуючий на засіданні відкладає на одну годину або переносить засідання на визначений радою день або переходить до розгляду питання, зазначеного в ст. 52.

Стаття 42.
На початку першого засідання кожного робочого дня головуючий на засіданні оголошує порядок денний на весь день. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.

Стаття 43.
Питання, не розглянуті на поточному засіданні, підлягають розгляду на наступному засіданні, про що головуючий повідомляє депутатів перед закриттям засідання.

Стаття 44.
Якщо день, час і порядок денний наступного засідання ради не були оголошені або змінилися, голова районної ради повідомляє про це кожного депутата письмово або через засоби масової інформації.

Стаття 45.
1. Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.
2. Головуючий на засіданні може обєднати обговорення кількох, повязаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається радою без обговорення 1/3 голосів депутатів від складу ради.

Глава ІV. Прийняття рішень.

Стаття 46.
Рішення районної ради з будь-якого питання приймається на пленарному засіданні після його обговорення шляхом голосування. Прийняття рішення без обговорення на пленарному засіданні допускається лише у випадках, передбачених цим регламентом.

Стаття 47.
Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує проти цього.

Стаття 48.
Внесення питання на розгляд пленарного засідання ради здійснюється за висновком профільної комісії ради, за винятком випадків, передбачених пунктом 7 статті 106. даного регламенту.
Стаття 49.
Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці. Результати голосування підводить лічильна комісія.

Стаття 50.
Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, за умови якщо не надійшло пропозиції про переголосування цієї пропозиції або проекту рішення. Поверненим до переголосування вважається якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. Право на переголосування може бути використано не більше одного разу. Таке відхилення проекту рішення, пропозиції заносяться до протоколу засідання ради.

Стаття 51.
Рішення (крім процедурного або зазначеного в цьому регламенті окремо) вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення на засіданні за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 52.
Рішення про застосування заходів для забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів, а також про перенесення дати або часу засідання приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

Стаття 53.
Рішення з процедурних питань приймаються 1/3 голосів депутатів від складу ради (тобто подали голос „за”, „проти” або „утримався”) за винятком випадків, передбачених цим регламентом.

Стаття 54.
1. Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення у випадках, зазначених у регламенті. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, а також зазначені в регламенті як процедурні.
2. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається більшістю голосів депутатів від складу ради.

Стаття 55.
Районна рада може скасувати своє рішення з дотриманням процедури прийняття рішень на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 56. 
1. Рішення районної ради приймаються шляхом голосування.
2. На вимогу депутата голосування може бути:
 - фіксоване (поіменне), проведене шляхом поіменного опитування кожного депутата і фіксації секретаріатом сесії результату цього голосування „за”, „проти”, „утримався”, „не взяв участі в голосуванні”;
 - таємне шляхом заповнення і подачі бюлетенів.
3. Персональні обрання, призначення, затвердження на посади або відкликання чи усунення з посад здійснюється радою таємним голосуванням шляхом заповнення і подачі бюлетенів.

Стаття 57.
Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь - кого з депутатів, підтриманою не менш як 1/3 депутатів від складу ради. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування.

Стаття 58.
1. Районна рада не може приймати рішень, інших актів, які суперечать Конституції України, чинним законам.
2. Протоколи сесій районної ради, прийняті нею рішення підписуються особисто головою районної ради, а у разі його відсутності заступником голови районної ради або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні. Додатки до рішень районної ради підписуються заступником голови районної ради.

Глава V. Порядок надання слова.

Стаття 59.
1. Час, який надається для доповіді не може перевищувати 1 годину, для співдоповіді – 20 хвилин, для заключного слова – 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 7 хвилин; для повторних виступів в обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у різному – до 5 хвилин; для виступів щодо кандидатур та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій – до 3 хвилин. Відлік часу здійснюється секретаріатом ради.
2. У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого промовця та за згодою більшості присутніх депутатів продовжити йому час для виступу.
3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, головуючий може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 60.
Районна рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань і відповідей, для виступу депутатів, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

Стаття 61. 
Якщо визначеного часу для обговорення недостатньо, районна рада може прийняти без обговорення процедурне рішення про збільшення часу.

Стаття 62.
Для організації обговорення окремих питань порядку денного за зверненням головуючого на засіданні або на пропозицію, підтриману 1/3 депутатів від складу ради, може бути встановлений сумарний час для виступу депутатів від кожної комісії, депутатської групи, фракції в межах 10 – 15 хвилин. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається 1/3 депутатів від складу ради.

Стаття 63.
1. Заява про надання слова для виступу на засіданні подається в письмовій формі на ім’я головуючого після затвердження порядку денного сесії і реєструється секретаріатом. Заява для виступів щодо кандидатур та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій може додаватися усно.
2. Головуючий на засіданні може дати слово для виступу і в разі усного звернення депутата, голови районної державної адміністрації, його заступників, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, інших осіб, якщо в цьому виникла потреба.

Стаття 64.
Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання надається слово для виступу.

Стаття 65.
1. На засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова. Головуючий за погодженням з депутатами може визначити іншу черговість виступаючих.
2. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь – яких виступів, крім заяви, не надається.

Стаття 66.
1. Депутат у будь – який час може відмовитися від свого запису на виступ. Він може передати своє право на виступ іншому депутату або помінятися з ним чергою, повідомивши про це письмово секретаріат сесії, або усно в ході засідання.
2. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова, вважається що він відмовився від слова, якщо попередньо не передав свого права на виступ згідно з п.1 цієї статті. 

Стаття 67.
1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.
2. Депутат може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.
3. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам. Виступаючим в обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого на засіданні.

Стаття 68.
1. Доповіді, співдоповіді, виступи не в скороченому обговоренні, запити виголошуються з трибуни.
2. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.
3. Якщо список виступаючих вичерпано, або ніхто не подав заяву про надання слова, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує про припинення обговорення.
4. Тексти виступів депутатів, які не змогли проголосити їх у звязку із припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до протоколу сесійного звіту засідання, якщо вони подаються у письмовій формі до секретаріату сесії відразу ж після закінчення засідання.

Стаття 69.
Під час обговорення будь – якого питання до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, депутат може внести мотивовану пропозицію про перерву в засіданні, перенесення розгляду питання або закриття сесії. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається більшістю голосів депутатів від складу ради.

Глава VІ. Внесення пропозицій, поправок. 

Стаття 70.
1. Пропозиції, додаткові пункти до проектів рішень, інших документів, що вносяться на голосування, можуть подаватись як у письмовій формі за підписом депутата, так і в усній у такій редакції, щоб вони давали однозначне розуміння того, за що мають голосувати депутати.
2. Поправкою вважається пропозиція, що доповнює або змінює іншу пропозицію.

Глава VІІ. Порядок голосування пропозицій.

Стаття 71.
1. Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб зясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.
2. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом іншого питання.
3. Ні за яких обставин голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

Стаття 72.
Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

Стаття 73.
1. На голосування ставляться всі пропозиції, поправки, що надійшли у встановленому цим регламентом порядку.
2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і ставить на голосування.
3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано не чітко або не стосується обговорюваного питання чи суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює відхилений радою текст.

Стаття 74.
У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду. Решта пропозицій на голосування не ставиться, якщо більшістю голосів депутатів від складу ради обрана одна з пропозицій. За наявності альтернативних пропозицій голосування про вилучення в цілому будь – якої з них не здійснюється.

Стаття 75.
Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування спочатку ставиться текст пропозиції.

Стаття 76.
1. Текст пропозицій чи поправок, що будуть ставитися на голосування, повинен оголошуватися головуючим на засіданні, при цьому називається ініціатор внесення тексту.
2. Пропозиції й зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на засіданні, розглядаються радою, або за її дорученням, постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобовязані їх розглянути у строки, встановлені радою, і проінформувати раду про вжиті заходи.
3. Перед кожним голосуванням головуючий формулює текст питання, що буде ставитися на голосування, і якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування. 
4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні на підставі даних лічильної комісії оголошує його повні результати і прийняте рішення. 

Стаття 77.
1. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається. 
2. у разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування. 

Глава VІІІ. Таємне голосування.

Стаття 78.
1. Таємне голосування за вибором депутатів може здійснюватись шляхом заповнення і подачі бюлетенів. 
2. Організацію таємного голосування бюлетенями та підрахунок голосів забезпечує лічильна комісія. Лічильна комісія обирається з числа депутатів ради по одній кандидатурі від кожної партії, що здобули право на участь у розподілі депутатських мандатів районної ради. У разі створення комісії у кількості, що дорівнює парному числу, до складу комісії обирається друга кандидатура від партії, що здобула найбільшу кількість депутатських мандатів районної ради. Лічильна комісія зі свого складу на першому засіданні обирає голову та секретаря комісії.
Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів лічильної комісії від її складу відкритим голосуванням.  
3. Форму і текст бюлетеня для таємного голосування затверджує лічильна комісія.
Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом, і не повинні мати ніяких позначок.
У бюлетені для таємного голосування зазначається мета голосування.
4. До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях, призначеннях, наданні згоди на призначення включаються в алфавітному порядку всі кандидатури на посади, які були висунуті у порядку, встановленому цим Регламентом чи законом, і які дали згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів приймається районною радою без голосування. Якщо розглядається питання про надання згоди на звільнення з посади, звільнення з посади, припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного голосування включається відповідна кандидатура, незалежно від її згоди на це.
5. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів районної ради на пленарному засіданні ради перед початком голосування. Якщо з цих питань у депутатів районної ради виникає заперечення, зміни до рішення лічильної комісії приймаються після скороченого обговорення більшістю депутатів від загального складу ради.  
6. Лічильна комісія перед початком голосування готує список депутатів, організовує виготовлення бюлетенів, перевіряє наявність кабіни або кімнати для голосування, опечатує скриньки для таємного голосування печаткою районної ради “канцелярія”, забезпечує умови для повного додержання таємності голосування. 
7. Кожному депутату членами лічильної комісії видається один бюлетень за списком депутатів після пред’явлення посвідчення або тимчасового посвідчення депутата районної ради. У списку депутатів про видачу бюлетенів для таємного голосування ставиться підпис депутата. На кожному бюлетені ставиться печатка ради та підпис голови і секретаря лічильної комісії. Заповнення бюлетенів проводиться депутатом у кабіні або кімнаті для таємного голосування, після чого бюлетень опускається у виборчу скриньку для таємного голосування. Після закінчення голосування лічильна комісія у присутності депутатів районної ради у залі засідань ради розкриває скриньку для таємного голосування, висипає її вміст на стіл, і вголос підраховує голоси. 
8. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких залишено дві і більше кандидатури, а також ті, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються. 
9. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більше половини голосів депутатів від складу ради та якщо у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» не встановлено іншої кількості голосів депутатів районної ради, необхідної для прийняття такого рішення. 
10. Якщо при обранні, призначенні, наданні згоди на призначення на посаду лише однієї особи жоден із кількох кандидатів на посаду не одержить за результатами першого голосування необхідної більшості голосів, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів депутатів районної ради при першому голосуванні. Якщо в ході голосування жоден з двох кандидатів не отримав більше половини голосів від загальної кількості депутатів ради, відбуваються повторні вибори.
11. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування за процедурним рішенням районної ради проводиться повторне голосування.
12. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписують всі члени комісії. Протоколи лічильної комісії про результати голосування затверджуються радою відкритим голосуванням.

Глава ІХ. Дисципліна та етика пленарних засідань.

Стаття 79.
1. На засіданні районної ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні й лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ. 
2. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу засідання. 
3. Промовець може виступати лише з дозволу головуючого на засіданні. 

Стаття 80. 
1. Якщо депутат вважає, що промовець невірно тлумачить його слова або дії, він може звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування. В останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і коли йому буде надано слово.
2. Якщо депутат районної ради виголошує образливі слова на адресу іншого депутата або депутатської фракції, групи головуючий на пленарному засіданні попереджає цього депутата про неприпустимість таких висловлювань або припиняє його виступ. Депутат або представник депутатської фракції, групи на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки депутату або представнику депутатської фракції, групи відразу після звернення або після завершення обговорення питання, але до голосування.
3. Якщо депутат, депутатська фракція, група, на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між депутатами не досягнуто, то вони письмово звертаються до постійної комісії, до предмета відання якої належать питання регламенту, яка розглядає це питання на своєму засіданні. У таких випадках за висновком постійної комісії, до предмета відання якої належать питання регламенту, районна рада може прийняти рішення про позбавлення депутата права брати участь у пленарних засіданнях (до п’яти пленарних засідань). Це рішення доводиться до відома виборців через засоби масової інформації.
4. Якщо під час пленарного засідання депутат вчинив дії, що містять ознаки правопорушення чи злочину, головуючий на пленарному засіданні має право зупинити обговорення питань. В цьому випадку він повідомляє районну раду про факт, що відбувся, і оголошує перерву в пленарному засіданні або закриває його та невідкладно повідомляє про це правоохоронні органи і звертається до постійної комісії, до предмета відання якої належать питання регламенту, з пропозицією розглянути це питання і внести пропозиції щодо вжиття відповідних заходів. Якщо зазначені дії вчинені до відкриття пленарного засідання, під час його перерви чи після закриття, головуючий на пленарному засіданні повідомляє районну раду про них після перерви або після відкриття найближчого пленарного засідання. 

Стаття 81. 
1. Депутатам районної ради, запрошеним забороняється вносити до залу засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання предмети, які перешкоджають його роботі. На пленарному засіданні депутатам, запрошеним забороняється використовувати мобільні телефони, перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо). 
2. Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який йoгo виступ було перервано, якщо це не пов'язано із застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених цим регламентом.

Стаття 82.
Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною без обговорення шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги. 

Стаття 83.
У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

Глава Х. Протокол.

Стаття 84.
Засідання районної ради протоколюється. Ведення протоколу засідання районної ради здійснює виконавчий апарат районної ради. У протоколі засідання районної ради зазначається: дата, час і місце проведення засідання, кількість дeпyтaтів, присутніх на засіданні, питання порядку денного, винесені на розгляд, прізвище головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голоcyвaння питання і пропозиції, спосіб їx вирішення; повні результати гoлocyвaння і прийняті рішення, в тому числі протокольні.

Стаття 85.
До протоколу включаються: 
- тексти не виголошених виступів депутатів, подані в секретаріат сесії; 
- письмові запити депутатів і відповіді на них, якщо вони не поширювалися серед депутатів. 

Стаття 86.
Протокол засідання районної ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень районною радою та підписується головуючим на засіданні ради. 
Виконавчий апарат районної ради за погодженням з головою ради надає депутатам за їхнім зверненням протоколи засідань районної ради для ознайомлення. 

Розділ 4. Депутати районної ради, посадові особи
 і органи районної ради.
Глава І. Дeпyтaти районної ради .

Стаття 87.
Порядок діяльності депутата в районній раді та її оpгaнaх визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад", цим регламентом та іншими законодавчими актами. 

Стаття 88. 
Повноваження депутатів районної ради починаються з моменту офіційного оголошення районною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках , передбачених законом. 

Стаття 89.
Депутатам після визнання районною виборчою комісією їх повноважень видається посвідчення депутатів районної ради та нагрудний знак. Депутат обов'язково носить цей нагрудний знак під час виконання депутатських обов'язків, проведення офіційних церемоній та за інших обставин, коли повинен бути відомий йoгo статус. 

Стаття 90.
Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею оpгaнaх, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат обовязково повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради. 

Стаття 91.
До діяльності депутатів відноситься: 
1. участь у засіданнях районної ради;  
2. участь у засіданнях президії, постійних чи тимчасових комісій районної ради, робочих чи підготовчих груп; 
3. виконання доручень районної ради та її opгaнiв;  
4. робота над підготовкою проектів документів та виконання інших депутатських повноважень; 
5. робота у виборчих oкpyгax. 

Стаття 92.
1. На час сесій, при здійсненні депутатом депутатських повноважень йому виплачуються добові в розмірах, визначених чинним законодавством. Депутат районної ради користується на території ради правом безплатного проїзду на автомобільному транспорті. Порядок та умови безплатного проїзду депутатів районної ради визначаються рішенням районної ради від 15 серпня 2003 року № 156.
2. Депутат зобов'язаний брати участь у poбoтi сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. 
3. Участь у засіданнях районної ради та її органів, виконання доручень районної ради та її органів є підставою для відкладення депутатом усіх своїх службових справ. 
4. Депутат може брати участь у перевірках діяльності державних opгaнiв, підприємств, установ і організацій за дорученням ради або її opгaнy, а також голови ради. 
Про результати перевірки депутат доповідає раді, або її opгaнy, або гoлoвi ради, за дорученням яких здійснювалася перевірка. Рішення про відрядження депутата (за йoгo згодою) для виконання доручень районної ради та її opгaнiв приймають: районна рада, голова районної ради, а в разі його відсутності - заступник голови ради. Ці ж органи і посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата. 
5. Депутат зобов’язаний зареєструватись і бути присутнім на засіданні районної ради та її opгaнiв, до яких його обрано. Депутат зобовязаний брати участь у голосуванні, в т.ч. і в таємному, за винятком випадків передбачених п.8 цієї статті та іншими обставинами, передбаченими чинним законодавством, коли депутат не бере участі в голосуванні. 
6. Депутат має право на виступ від мікрофона, встановленого в залі. 
7. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких йoгo обрано. 
8. Депутат не бере участі в голосуванні, якщо районна рада приймає окреме рішення щодо нього персонально. 

Стаття 93.
1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її opгaнiв, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин. 
2. Не є поважною причиною для відсутності депутата причина, зазначена в статті 82. 

Стаття 94.
1. Депутат, який не може взяти участі в одному чи кількох наступних зacідaннях, повинен із зазначенням причин, повідомити завчасно про це гoлoву районної ради через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії - голову цієї комісії в такому ж порядку. У разі невиконання депутатом цієї вимоги він дає письмові пояснення з цього приводу комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики. 
2. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійних комісій, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її opгaнiв рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку. 
3. Дані про відсутність депутатів на засіданнях районної ради та її opгaнiв без поважних та з невідомих причин друкуються в гaзeтi районної ради після закінчення кожної ceciї.

Стаття 95.
Депутат має право знайомитися з дозволу голови районної ради з офіційними документами, у встановленому законодавством порядку та робити виписки, копіювання цих документів.

Стаття 96.
Депутатська етика
Депутат районної ради здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:
1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальних громад району;
 2) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;
 3) керуватись у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;
 4) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;
 5) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;
 6) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.
Глава ІІ. Голова районної ради.

Стаття 97.
1. Голова районної ради обирається районною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради. 
2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та п’ятою цієї статті. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.
3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.
Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.
5. Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:
  1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради;
  2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.
  Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
 6. Голова районної ради,: 
- скликає сесії районної ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд paди, веде засідання ради; 
- забезпечує підготовку cеciй районної ради, питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;
- представляє раді кандидатуру для обрання на посаду заступника голови районної ради; вносить на затвердження районної ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;
- вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій районної ради; 
- координує діяльність постійних комісій районної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій; 
- організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень; 
- організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування; 
- організує роботу президії ради; 
- призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради;
- здійснює керівництво виконавчим апаратом ради; 
- є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
- підписує рішення ради, протоколи сесії ради;  
- забезпечує роботу з розгляду звернень громадян;  
- забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень paди, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради; 
- представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій, громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства; 
- за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують пpaвa територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження сільських, селищних, міської, районної рад та їх органів; 
- звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін; 
- вирішує інші питання, доручені йому радою. 
7. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження. 
8. Голова районної ради і його заступник повинні вести засідання державною мовою. 

Глава ІІІ. Заступник голови районної ради.

Стаття 98.
1. Заступник голови районної ради обирається районною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому частинами другою та третьою цієї статті.
2. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради за рішенням районної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.
3. Повноваження заступника голови районної ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата районної ради в разі:
  - звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень заступника голови ради;
  - порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.
  Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
4. У випадках, передбачених частинами другою та третьою цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника голови ради з дня припинення її повноважень.
5. Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови районної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.
6. Заступник голови районної ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні” для голови ради. 
Глава ІV. Президія районної ради.

Стаття 99.
1. Районна рада утворює Президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, 
що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер. 
2. Президія районної ради формується і діє на основі Положення про Президію, що затверджується радою. 

Глава V. Виконавчий апарат районної ради.

Стаття 100.
1. Виконавчий апарат районної ради зaбезпeчyє здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом Украйни „Про місцеве самоврядування в Україні”, цим регламентом та іншими законами. 
2. Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. 
3. Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови. 
4. Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.  
Глава VІ. Постійні комісії районної ради.

Стаття 101.
Повноваження постійних комісій районної ради визначаються Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, цим регламентом та Положенням про постійні комісії. 

Стаття 102.
1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого opгaнy. 
2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісій. Всі інші питання структури комісії виpiшyються відповідною комісією. 
3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник. 
4. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою розглядають проекти Програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання Пpогpaм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально – культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями. 
5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.
6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об"єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
9. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш, як половина від загального складу комісії.
10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов"язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій 
13. На кожному засіданні ведеться протокол. У протоколі вказується номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання, список присутніх членів комісії і запрошених, порядок денний засідання, суть обговорення, результати голосування з питань порядку денного, прийняті рішення, 
рекомендації, висновки. До протоколу додаються довідки, особлива думка членів комісії, що голосували проти або утрималися від голосування. 
14. Члени постійної комісії зобов'язані бpaти участь у роботі постійної комісії, робочих групах, у розробці проектів рішень, готувати висновки і рекомендації для розгляду на засіданні комісії, виконувати інші доручення комісії, сприяти проведенню в життя прийнятих нею рішень, здійснювати контроль за їх виконанням. 
15. Члени постійної комісії мають право: вносити пропозиції про розгляд на засіданні комісії будь-якого питання, що належить до її віддання, а також брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, рекомендацій, пропозицій, висновків, викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку комісії. 
16. Організаційно - технічне обслуговування діяльності постійних комісій забезпечує виконавчий апарат районної ради.
17. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. 
18. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.  
19. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, цим peглaмeнтом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

Глава VІІ. Тимчасові контрольні комісії районної ради.

Стаття 103.
1. Тимчасові контрольні комісії paди є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. 
2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це пpoгoлосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. 
3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи, не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм вiдoмa у зв'язку з її роботою. 
4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила комісію. 

Глава VІІІ. Рішення районної ради.

Стаття 104.
Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 
1. Paйoннa рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. 
2. Рішення районної ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю дeпyтaтів від загального складу ради, крім випадків, 
пepeдбaчeних Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, цим регламентом та іншими законами. 
3. Рішення районної paди приймається нефіксованим голосуванням, або іншим чином, передбаченим у статті 13 цього регламенту. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством і цим регламентом. 
4. Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
Глава ІХ. Здійснення районною радою та її
органами контрольних функцій і повноважень.

Стаття 105.
1. Районна рада відповідно до встановлених повноважень безпосередньо або через свої органи забезпечує виконання Конституції та Законів України, 
здійснює контроль за реалізацією прийнятих рішень, в тому числі делегованих повноважень районної ради райдержадміністрації, загальнорайонних програм і бюджету, та інших питань, які входять в її компетенцію. 
2. Районна рада систематично заслуховує на своїх засіданнях інформації про хід виконання рішень paди, в тому числі делегованих повноважень районної ради райдержадміністрації, звіти постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, повідомлення депутатів про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів. 
3. Свої контрольні функції постійні комісії районної ради здійснюють у відповідності до цього регламенту, Положення про постійні комісії ради та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”. 

Глава X. Депутатське звернення, депутатський запит і депутатське запитання

Стаття 106.
1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата районної ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
Депутатське звернення подається за формою:
Зразок депутатського звернення.
_______________________________________
_______________________________________
Адресат (назва організації, підприємства, установи, П.І.Б. керівника)

Депутатське звернення
Відповідно до статті 49 Закону України „Про місцеве самоврядування в України”, статей 13, 14 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” прошу ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(вирішити питання, пов'язане із депутатською діяльністю, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції)
До депутатського звернення необхідно додати потрібні довідки, матеріали, розрахунки, заяви тощо.
Дата, підпис, прізвище та ініціали депутата, контактний телефон.
2. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, до яких звернувся депутат районної ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.
3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату районної ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.
4. Депутат районної ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.
5. Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит. 
   
6. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.
Депутатський запит вноситься за формою:
Зразок депутатського запиту.
Сесії районної ради

Депутатський запит

до _______________________________________
Адресат (назва організації, підприємства, установи, П.І.Б. керівника)
Відповідно до статті 49 Закону України „Про місцеве самоврядування в України”, статей 11, 22 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” прошу ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(викласти вимогу вирішити питання, дати офіційне роз'яснення з питань, що відносяться до відання ради)
До депутатського запиту необхідно додати потрібні довідки, матеріали, розрахунки, заяви тощо.
Дата, підпис, прізвище та ініціали депутата, контактний телефон.
7. Депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів районної ради попередньо або на пленарному засіданні районної ради у письмовій чи усній формі. 
Не допускається внесення, оголошення і направлення запиту, поданого з порушенням вимог статті 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частини сьомої цієї статті, адресованого посадовій особі, до кола службових обов’язків якої не належить розгляд питань, порушених у депутатському запиті, а також поданого в період між сесіями районної ради або викладеного в неетичній, образливій для адресата формі. Такий запит повертається головою районної ради його ініціатору.
Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання районної ради. 
Текст внесеного депутатського запиту зачитує головуючий на засіданні.
Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні районної ради перед голосуванням про його підтримку і направлення для розгляду, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів районної ради.
8. Про підтримку і направлення депутатського запиту для розгляду приймається рішення районної ради більшістю депутатів від загального складу ради.
9. Районна рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради.
10. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений районною радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату районної ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити районній раді та депутатові районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту.  
11. Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів районної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит районною радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні районної ради.
За результатами розгляду відповіді на депутатський запит районна рада приймає протокольне рішення більшістю депутатів від загального складу ради про зняття з контролю депутатського запиту або про повторне його направлення для розгляду у відповідні органи чи посадовим особам.
Інформування депутатів районної ради про отримані відповіді на депутатські запити здійснюється на чергових сесіях районної ради головою районної ради, його заступником або уповноваженою особою підприємства, установи, організації, до яких було направлено для розгляду депутатський запит.
12. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом районної ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми у питанні „Різне”. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії районної ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Глава XІ. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при районній раді

Стаття 107.
Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації на участь у пленарних засіданнях районної ради, її органів та інших заходах районної ради здійснюється шляхом їх реєстрації за розпорядженням голови районної ради на підставі офіційного подання засобу масової інформації до голови районної ради або за заявою журналіста і технічного працівника з пред'явленням ними відповідних документів, що підтверджують їх професійний фах, або рекомендації професійного об'єднання журналістів, поданих не пізніш як за три дні до початку кожного заходу.
Голова районної ради розглядає подання засобу масової інформації та приймає відповідне рішення.
У разі відмови голови районної ради журналістам і технічним працівникам засобів масової інформації в акредитації вони мають право на безпосереднє звернення про надання дозволу на участь у заходах ради до сесії районної ради, президії, постійних комісій.
Засоби масової інформації, співзасновниками яких є районна рада, мають постійну акредитацію для участі у всіх заходах ради, її пленарних засіданнях, засіданнях президії, постійних комісій, інших органів ради.
На підставі розпорядження голови районної ради акредитованим журналістам і технічним працівникам видається посвідчення (перепустка) на право входу в приміщення, де відбуваються заходи районної ради.  
Акредитований журналіст чи технічний працівник зобов'язані:
  1) дотримуватися програми діяльності засобу масової інформації, з яким він перебуває у трудових або інших договірних відносинах, керуватися положеннями статуту засобу масової інформації;
  2) подавати для публікації об'єктивну, перевірену і достовірну інформацію;
  3) представлятися та пред'являти посвідчення чи інший документ, що засвідчує його належність до засобу масової інформації;
  4) зареєструватись у виконавчому апараті районної ради не пізніше як за 20 хвилин до початку сесії районної ради чи інших заходів.
  У разі перевищення журналістом чи технічним працівником своїх прав і невиконання обов'язків їх акредитація може бути припинена за розпорядженням голови районної ради. Письмове повідомлення із зазначенням підстав припинення акредитації одночасно видається журналісту чи технічному працівнику і надсилається засобу масової інформації, до якого вони належать.

Глава XІІ. Доручення виборців

Стаття 108.
Доручення виборців
1. Виборці можуть давати депутатові районної ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб територіальних громад району.
Доручення виборців оформляється за формою:

ДОРУЧЕННЯ
Депутату Сарненської районної ради 
__________________________________________________________
(прізвище, ініціали депутата)
виборців __________________________________________ ради
прийняте на зборах громадян (зборах трудового колективу)

__________________________________________________________
(назва населеного пункту, трудового колективу)
Дата проведення зборів ____________________
Місце проведення _________________________
Кількість учасників зборів __________________

№ з/п Зміст доручення  За дане доручення проголосували: За _______, проти ______, утримались ___.

Голова зборів ________________ _______________
  (підпис) (ініціали, прізвище)

Секретар зборів ________________ _______________
  (підпис) (ініціали, прізвище)

Депутат районної ради ________________ _______________
  (підпис) (ініціали, прізвище)

  2. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання районної ради та райдержадміністрації.
  3. Доручення виборців депутатові районної ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.
  4. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття районною радою або райдержадміністрацією рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, передаються депутатом районної ради, згідно встановленої форми до організаційного відділу районної ради у двотижневий термін після проведення зборів виборців.
  5. Оргвідділ районної ради у двотижневий термін проводить узагальнення доручень виборців і надсилає їх за підписом голови районної ради для розгляду в райдержадміністрацію.
  6. Райдержадміністрація у місячний термін опрацьовує доручення виборців та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей готує і подає в районну раду проект плану заходів для виконання доручень виборців та проект рішення районної ради про прийняття доручень виборців до виконання та затвердження підготовленого нею плану заходів для їх реалізації. У випадку неможливості або недоцільності виконання окремих доручень виборців райдержадміністрація готує відповідні вмотивовані відповіді або проекти рішень.
  7. Розроблений райдержадміністрацією проект плану заходів з організації виконання доручень виборців передається оргвідділом районної ради у двотижневий термін для розгляду в постійні комісії районної ради.
  8. Уточнення плану заходів щодо виконання доручень виборців із визначенням етапів, виконавців та джерел фінансування здійснюється кожного року під час затвердження бюджету.
  9. Прийнятий районною радою план заходів щодо виконання доручень виборців у двотижневий термін оприлюднюється через газету „Сарненські новини”.
  10. Депутат районної ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних і тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчого округу.
  11. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється районною радою, її органами, райдержадміністрацією та депутатами районної ради. Райдержадміністрація та органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують районну раду про хід їх виконання.
  12. Депутат районної ради періодично інформує своїх виборців про результати розгляду радою та іншими органами доручень виборців, а також про особисту участь в організації їх виконання.

Річний план закупівель на 2020 рік

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання тендерного комітету Сарненської районної ради від «21» січня 2020 року

№ 14

 

Протокол 01

        Протокол №01 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Тутовицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Протокол 01

        Протокол №01 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Стрільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Протокол 01

        Протокол №01 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Любиковицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Протокол 01

        Протокол №01 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Довжанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

П Р О Т О К О Л №8

                                                                                                                УКРАЇНА
                                                                                                САРНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                                               ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ,

В И С Н О В О К 8-1

                                                                                                                УКРАЇНА
                                                                                               САРНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                                                постійна комісія з питань бюджету, фінансів,

Syndicate content