Про президію районної ради

РІШЕННЯ

 

 

від «20»  листопада  2015 року                                                      №  10

 

Про президію районної ради

 

         

 

       З метою вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з основних питань діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій, розгляду поточних питань у міжсесійний період, керуючись пунктом 3 частини першої статті 43 та статтею 57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Утворити президію районної ради у складі голови ради, його заступника, голів постійних комісій районної ради, уповноважених представників депутатських  фракцій.

2. Затвердити Положення про президію районної ради згідно з додатком.

 

 

 

Голова ради                                                                                    Р.П. Серпенінов

 

 

 

Додаток

 до рішення Сарненської районної ради

 від «20»  листопада  2015 року

 № 10

 

ПОЛОЖЕННЯ

про президію районної ради

 

І. Загальні засади

        1. Президія районної ради є дорадчим органом, що діє при голові районної ради для вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради, а також з основних питань діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій.

        2. Президія утворюється радою і в своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії входять за посадою голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, по одному уповноваженому представнику (керівнику) від кожної депутатської  фракції.

        3. Президію очолює голова районної ради, а у разі його відсутності – заступник голови ради.

        4. У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими та нормативними актами, а також цим Положенням.

 

ІІ. Організація роботи президії

        1. Засідання президії скликаються головою районної ради, а в разі його відсутності – заступником голови ради, у міру необхідності і є повноважними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу президії.

       У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії у засіданнях президії бере участь заступник голови або секретар комісії.

        2. У засіданнях президії можуть брати участь з дорадчим голосом інші депутати районної ради, голова райдержадміністрації, сільські, селищні, міський голови, заступники голови районної державної адміністрації, керівники відділів, управлінь, інших служб райдержадміністрації, районних організацій і установ, громадських об’єднань за запрошенням.

       3. Засідання президії районної ради протоколюється. Протоколи президії підписуються головуючим на засіданні.

       4. Підготовку питань на розгляд президії забезпечує виконавчий апарат районної ради з участю членів президії, постійних комісій та органів виконавчої влади.

        5. Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер. Вони приймаються більшістю голосів від складу президії. У випадку рівної кількості голосів, голос головуючого на засіданні є вирішальним.

 

ІІІ. Повноваження президії

       1. Рішення президії підлягають обов’язковому розгляду органами виконавчої влади та їх посадовими особами, керівниками та власниками підприємств, установ, організацій, яким вони адресовані. Про результати їх розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено президії у встановлений нею строк.

       2. Президія районної ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів підприємств, установ, організацій та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

        3. Президія районної ради здійснює такі основні повноваження:

        - погодження пропозицій щодо скликання чергових сесій, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що вносяться на розгляд ради;

       - вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів;

       - координація діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради;

       - попередній розгляд питань щодо організації виборів, місцевих референдумів і відкликання виборцями депутатів районної ради.

 

 

Заступник голови ради                                                              М.А. Костецький

Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування

CAPTCHA - захист від спаму та роботів
Це питання служить для "відсіювання" автоматичних рекламних розсилок.
5 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.