Розпорядження голови районної ради "Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в Сарненській районній раді"

                                                     РОЗПОРЯДЖЕННЯ
                                                  голови районної ради

від 11 травня  2011 року                                                                                  № 29

 

Про  заходи щодо забезпечення
доступу до публічної інформації
в Сарненській районній раді

 

             З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», враховуючи Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 травня 2011 року № 393 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Апараті Верховної Ради України» та керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
     1. Встановити, що відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) розпорядником публічної інформації є виконавчий апарат Сарненської районної ради стосовно інформації:
     - що була отримана або створена в процесі реалізації районною радою, її органами повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату Сарненської районної ради;
     - що була отримана або створена апаратом районної ради в процесі забезпечення діяльності районної ради та її органів, та яка знаходиться у володінні апарату Сарненської районної ради.
     Виконавчий апарат Сарненської районної ради не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
     - адресованими безпосередньо до депутатів районної ради, посадових осіб Сарненської районної ради;
     - стосовно інформації інших органів влади України;
     - стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
     Затвердити зразок форми для подання інформаційного запиту на отримання публічної інформації у виконавчому апараті Сарненської районної ради (додаток).
     2. Визначити відділ з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради відповідальним за забезпечення доступу до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, надання консультацій під час оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять в Сарненську районну раду. У разі надходження запиту на інформацію до відділу з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради, якою він не володіє, запитувана інформація надається тим структурним підрозділом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.
     3. Відділу з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради:
     запровадити облік запитів на інформацію;
     забезпечити систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність районної ради;
     забезпечити оприлюднення в установленому порядку інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.
     4. Керівникам відділів виконавчого апарату районної ради в межах своїх повноважень для своєчасного оприлюднення надавати відділу з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради електронні примірники інформації, визначеної статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
     5. Загальному відділу виконавчого апарату районної ради:
     розробити перелік відомостей, що становлять службову інформацію; розробити порядок роботи з документами, що містять інформацію, яка становить службову інформацію;
     внести зміни в установленому порядку до номенклатури справ на 2011 рік та в інструкцію з діловодства в Сарненській районній раді та її органах;
     здійснювати реєстрацію запитів на інформацію.
     6. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради забезпечити:
     - розрахунок та фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією Закону в апараті районної ради;
     внести у тижневий строк після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення відділом з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію.
     7. Внести зміни до «Положення про виконавчий апарат районної ради», затвердженого розпорядженням голови районної ради від 09.02.2010 року № 03, доповнивши пункт 2.6. підпунктом 2.6.27. такого змісту:
     «Забезпечення в установленому порядку доступу до публічної інформації, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізу, надання консультацій під час оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять в Сарненську районну раду».
     Відповідно підпункт 2.6.27. вважати підпунктом 2.6.28.
     8. Оприлюднити дане розпорядження в газеті «Сарненські новини» та на офіційному веб-сайті Сарненської районної ради.
     9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Цупріяна В.С.

Голова ради                                                           Драганчук М.М.

Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування

CAPTCHA - захист від спаму та роботів
Це питання служить для "відсіювання" автоматичних рекламних розсилок.
12 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.