№ 90 "Про районний бюджет на 2011 рік"

Про районний бюджет  
на 2011 рік

       Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, Законом України „Про Державний бюджет України на 2011 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада 
ВИРІШИЛА:
      1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 300855,3 тис. грн., у тому числі:
      відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” обсяг дотації вирівнювання у сумі 148205,7 тис. грн., рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2011 рік» обсяг додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1101,8 тис. грн. і субвенцій з державного бюджету у сумі 117179,3 тис. грн. та субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, у сумі 3865,5 тис. грн.
       Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 299527,2 тис. грн., спеціального фонду бюджету у сумі 1328,1 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 80,0 тис. грн. (додаток 1).
        2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 300855,3 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 297726,1 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 3129,2 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 1921,0 тис. грн., за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
        3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1801,1 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).
       4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1801,1 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 
1801,1 тис. грн. (додаток 5).
         5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 1 000,0 тис. грн.
         6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2011 рік:
            дотації вирівнювання місцевим бюджетам з державного бюджету у сумі 148205,7 тис. грн.; 
            додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів району у сумі 1101,8 тис. грн.;  
          субвенцій із державного бюджету (окремо за видами) місцевим бюджетам у сумі 117179,3 тис. грн.;
           іншої субвенції із загального фонду районного бюджету обласному бюджету в сумі 4131,6 тис. грн., з них на:
                   - обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів та Центрах професійної реабілітації інвалідів - 131,6 тис. грн.;   
                   - проектування й будівництво автомобільної дороги та газифікації між селами Костянтинівка, Чемерне та Довге Сарненського району Рівненської області – 2000,0 тис. грн.;
                   - будівництво ЗОШ І-ІІІ ст. с. Тинне – 2000,0 тис. грн.
        іншої субвенції із загального фонду обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, у сумі 3865,5 тис. грн.;
            іншої субвенції із спеціального фонду обласного бюджету на виконання природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2011 році в сумі 162,9 тис. грн.
        Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення протягом 2011 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами.
      7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету, згідно із додатком 4 до цього рішення. 
        8. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2011 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету (додаток 7). 
         9. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2011 рік у сумі 1000,0 тис. грн. 
         Надати право районній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення у міжсесійний період виділяти з резервного фонду районного бюджету місцевим бюджетам інші субвенції на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 „Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету” з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
        10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою: 
          оплата праці працівників бюджетних установ; 
          нарахування на заробітну плату; 
          придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 
          забезпечення продуктами харчування; 
          оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 
          поточні трансферти населенню; 
          поточні трансферти місцевим бюджетам;
      11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних, регіональних та районних галузевих програм на загальну суму 540,0 тис. грн. (додаток 8). 
       12. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. 
       13. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за функціональною класифікацією, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами), що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення.  
       У разі внесення змін до структури райдержадміністрації фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету та до розпису районного бюджету.
         Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.
        14. Доручити районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених їм на 2011 рік.
          Головним розпорядникам бюджетних коштів затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
         Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань. 
       Розпорядникам коштів районного бюджету при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг. 
           15. Дозволити районній державній адміністрації відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України отримувати: 
             позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду; 
             середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету на 2011 рік, визначених у законі про Державний бюджет України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами. 
        16. Відповідно до підпункту 2 пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити керівнику фінансового управління районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.
         17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення (Жошко О.П.). 
          18. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова ради                                                                          Драганчук М.М.

  

Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування

CAPTCHA - захист від спаму та роботів
Це питання служить для "відсіювання" автоматичних рекламних розсилок.
13 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.