№ 987 "Про районний бюджет Сарненського району на 2020 рік (17316200000)"

РІШЕННЯ
 
 
від 21 грудня 2019 року                                                                                                                                       № 987
 
 
Про районний бюджет Сарненського
району на 2020 рік (17316200000)
 
 
        Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, Законом України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
 
        1. Визначити на 2020 рік:
        доходи районного бюджету у сумі 460278055 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету у сумі 458748835 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету у сумі 1529220 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
        видатки районного бюджету у сумі 460278055 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету у сумі 456248835 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету у сумі 4029220 гривень, у тому числі бюджету розвитку у сумі 2000000 гривень;
        профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 2500000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
        дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету, у тому числі бюджету розвитку у сумі 2500000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
        оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 1500000 гривень, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом; резервний фонд районного бюджету у розмірі 1500000 гривень, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
         Надати право Сарненській районній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення, у міжсесійний період виділяти з резервного фонду районного бюджету місцевим бюджетам інші субвенції на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету” з наступним затвердженням на сесії районної ради.
        2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
        3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
        Делегувати Сарненській районній державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету районному бюджету (відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України) та з місцевих бюджетів районному бюджету у період між сесіями Сарненської районної ради за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет Сарненського району на 2020 рік.
        4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
        5. Затвердити на 2020 рік розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3543195 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
        6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:
        1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64, Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України ( крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
        2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.
        7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:
        1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
        2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України;
        3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10,11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.
        8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
        оплату праці працівників бюджетних установ;
        нарахування на заробітну плату;
        придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
        забезпечення продуктами харчування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
        поточні трансферти населенню;
        поточні трансферти місцевим бюджетам;
        оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
        оплату енергосервісу;
        9. Відповідно до пункту 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити керівнику фінансового управління районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів.
        10. Відповідно до статтей 43,73 Бюджетного кодексу України надати право Сарненській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
        11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
        1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
        2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів у бюджетному процесі;
        3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
        4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року; оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
        5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енеоргосервісом та здійснення витрат бюджету;
        6) проведення в повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
        12. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.
        13. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
        14. Установити, що перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами, здійснюються районною державною адміністрацією за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення.
         У зв’язку з внесенням змін до структури райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 26.11.2019 №41-к “Про затвердження граничної чисельності, внесення змін до структури та штатних розписів Сарненської районної державної адміністрації”, фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.
        У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів районного бюджету, фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.
         Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.
        15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
        16. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
        17. Апарату районної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

        18. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення (Ведров А.О.).

 
 
 
Голова ради                                                                                                                                                 Р.П.Серпенінов

Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування

CAPTCHA - захист від спаму та роботів
Це питання служить для "відсіювання" автоматичних рекламних розсилок.
12 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.