№791 Про районний бюджет Сарненського району на 2019 рік

РІШЕННЯ
 
від « 22 » грудня 2018 року                                                                                                № 791
 
Про районний бюджет
Сарненського району на 2019 рік
 
        Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, Законом України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2019 рік:
        доходи районного бюджету у сумі 866805938 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 863137096 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету - 3668842 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
        видатки районного бюджету у сумі 866805938 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 860579659 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 6226279 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 2557437 гривень;
        профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 2557437 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
        дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету, у тому числі бюджету розвитку у сумі 2557437 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
        оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 1500000 гривень, що становить 0,17 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;
        резервний фонд районного бюджету у розмірі 2650000 гривень, що становить 0,31 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.
         Надати право Сарненській районній державній адміністрації, за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення, у міжсесійний період виділяти з резервного фонду районного бюджету місцевим бюджетам інші субвенції на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 №415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету” з наступним затвердженням на сесії районної ради.
        2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
        3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 1,4 до цього рішення.
        Делегувати Сарненській районній державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету районному бюджету (відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України) та з місцевих бюджетів районному бюджету у період між сесіями Сарненської районної ради за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення з наступним затвердженням на сесії районної ради.
        4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
         5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3951818 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
        6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:
        1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64, Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України ( крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
        2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.
        7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:
         1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
         2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України;
        3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10,11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.
         8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
        оплата праці працівників бюджетних установ;
         нарахування на заробітну плату;
         придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
         забезпечення продуктами харчування;
         оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
         поточні трансферти населенню;
         поточні трансферти місцевим бюджетам;
        оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;
        оплата енергосервісу.
        9. Відповідно до пункту 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити керівнику фінансового управління районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.
        10. Відповідно до статтей 43,73 Бюджетного кодексу України надати право Сарненській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
        11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
        1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
        2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів у бюджетному процесі;
        3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
        здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
        оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
        5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енеоргосервісом та здійснення витрат бюджету;
        6) проведення в повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
        12. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.
        13. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
         14. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами, здійснюються районною державною адміністрацією за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення.
         У разі внесення змін до структури райдержадміністрації фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.
        У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів районного бюджету, фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.
        15. Затвердити формулу розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів бюджетам місцевого самоврядування згідно з додатком 7 до цього рішення відповідно до пунктів 20 розділу УІ “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України та обсяг міжбюджетних трансфертів бюджетам місцевого самоврядування відповідно до формульного розрахунку згідно з додатком 7.1 до цього рішення.
         16. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
        17. Додатки 1-7,7.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
         18. Апарату районної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
        19. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення (Ведров А.О.).
 
Голова ради                                                                                                       Р.П.Серпенінов

Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування

CAPTCHA - захист від спаму та роботів
Це питання служить для "відсіювання" автоматичних рекламних розсилок.
7 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.