№54 "Про районний бюджет на 2016 рік"

                                                                                                                 РІШЕННЯ

 
від «25» грудня 2015 року                                                                                                                                      № 54
 
Про районний бюджет
на 2016 рік
 
        Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України зі змінами, проектом Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
 
                                                                                                             ВИРІШИЛА:
 
        1. Визначити на 2016 рік:
        - доходи районного бюджету у сумі 502078,4 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 500627,3 тис.грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1451,1 тис.грн., згідно з додатком №1 цього рішення;
        - видатки районного бюджету у сумі 502078,4 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 500627,3 тис.грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 1451,1 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування згідно з додатком №2 цього рішення та головними розпорядниками коштів районного бюджету згідно з додатком №3 цього рішення.         
        2. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 1500,0 тис.гривень.
        3. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення, в тому числі:
        - базова дотація в сумі 27601,0 тис.грн.;
        - освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 152407,4 тис.грн.;
        - медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 19655,4 тис.грн.;
       - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу в сумі 215597,0 тис.грн.;
        - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” в сумі 311,7 тис.грн.;
        - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 30155,5 тис.грн.;
        - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 7521,8 тис.грн.;
        - інша субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 3397,6 тис.грн.;
        - інша субвенція з Сарненського міського бюджету районному бюджету у сумі 1040,0 тис.грн., з них: на утримання Трудового архіву Сарненського району Сарненської районної ради – 40,0 тис.грн., на будівництво спортивного комплексу в м.Сарни – 1000,0 тис.грн.;
        - інша субвенція з Клесівського селищного бюджету районному бюджету у сумі 615,8 тис.грн. з них на:
        утримання ДЮСШ відділу освіти райдержадміністрації, яка розташована на території Клесівської селищної ради – 227,8 тис.грн.;
        утримання працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), які обслуговують населення Клесівської селищної ради – 367,0 тис.грн.;
        виконання районної програми “Забезпечення пільгового проїзду учнів до місця навчання і додому” на 2016 року – 21,0 тис.грн.
        - інша субвенція з районного бюджету в сумі 39450,8 тис.грн.,з них:
        обласному бюджету на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах професійної реабілітації інвалідів – 45,0 тис.грн.;
        Кузнецовському міському бюджету на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах соціальної реабілітації дітей - інвалідів – 25,0 тис.грн.;
        Стрільському сільському бюджету на утримання шкільного відділення НВК “ЗОШ І ст.-ДНЗ” с.Стрільськ ( за рахунок освітньої субвенції) – 985,7 тис.грн.;
        бюджетам місцевого самоврядування на дошкільну освіту та культуру – 38395,1 тис.гривень.
        Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення протягом 2016 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами.
        4. Затвердити на 2016 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 1000,0 тис.грн.
     5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
        оплата праці працівників бюджетних установ;
        нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
        забезпечення продуктами харчування;
        оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
        поточні трансферти населенню;
        поточні трансферти місцевим бюджетам.
      6. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих ( регіональних) програм у сумі 518,5 тис.грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.
     7. Відповідно до статтей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.         8.Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.
        9. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
        10.Доручити районній державній адміністрації затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету, виходячи з обсягів призначень, затверджених їм на 2016 рік.
        Головним розпорядникам бюджетних коштів затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань та доведених лімітів.
        Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.
        11. Установити, що в загальному фонді районного бюджету на 2016 рік:
        до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;
        джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України щодо районного бюджету.
     12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
      13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.         
       14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.        
      15. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення.
        У разі внесення змін до структури райдержадміністрації фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.
        У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів районного бюджету фінансовому управлінню райдержадміністрації після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів районного бюджету, обсягів видатків та до розпису районного бюджету.         Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.
      16. Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення протягом 2016 року:
        - здійснювати перерозподіл капітальних вкладень за об’єктами, видатки на які у 2016 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету;
        - у міжсесійний період виділяти інші субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам, в тому числі з резервного фонду районного бюджету на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету” зі змінами з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
      17. На виконання Закону України від 26 листопада 2015 року №837-VІІІ “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад” затвердити формулу розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів бюджетам місцевого самоврядування згідно з додатком №7до цього рішення та обсяг міжбюджетних трансфертів бюджетам місцевого самоврядування відповідно до формульного розрахунку згідно з додатком №7.1 до цього рішення.
        18. Додатки 1-7,7.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
        19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення (Ведров А.О.).
 
Голова ради                                                                                                                                                 Р.П.Серпенінов