Розпорядження від 25 грудня 2015 року № 57 "Про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» у виконавчому апараті Сарненської районної ради"

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради
 
від «25» грудня 2015 року                                                                                                № 57
 
Про проведення перевірки відповідно до
Закону України  «Про очищення влади»
у   виконавчому   апараті     Сарненської
районної  ради
 
        Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, керуючись статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
        1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», стосовно посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Сарненської районної ради (крім виборних посад), визначивши днем початку проведення перевірки 28 грудня 2015 року.
        2. Визначити відділ з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради та загальний відділ виконавчого апарату районної ради відповідальними за проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».
        3. Загальному відділу виконавчого апарату районної ради забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Сарненської районної ради в день його підписання та ознайомити з цим розпорядженням осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у тому числі працівників, які перебувають у відрядженнях, щорічних основних та додаткових відпустках, у відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустках для догляду за дитиною, перебувають на обліку з тимчасової непрацездатності.
        4. Працівникам, стосовно яких проводиться перевірка, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати до загального відділу виконавчого апарату районної ради:
- власноруч написану заяву про те, що до них не застосовуються або застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за відповідною формою;
- копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я, по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;
- копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).
        5. Відділу з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату районної ради та загальному відділу виконавчого апарату районної ради протягом трьох днів після одержання відповідної заяви забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті районної ради інформації про початок проходження перевірки особи, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом), а також інформації про результати проведення перевірки.
        6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
 
Голова ради                                                                                                    Р.П. Серпенінов