Висновок комісії № 32-1.1. від 16.10.2015

Висновок комісії № 32-1.1. від 16.10.2015 (додається),