Запобігання проявам корупції

До уваги суб'єктів декларування

 
До уваги суб'єктів декларування!
Щодо чергового етапу декларування
Щодо відтермінування подачі декларацій
 

Запобігання проявам корупції

Нормативні документи

 
 - ЗУ "Про запобігання корупції" (додається);
 
- Постанова КМУ від 04.09.2013 №706 "Питання запобігання та виявлення корупції" (додається);
 
- Постанова КМУ від 16.11.2011 №1195 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям" (додається);
 
- розпорядження голови районної ради від 07.12.15 №49 "Про внесення змін до розпорядження голови районної ради від 30.12.13 №55 "Про визначення уповноваженої особи з питань запобіганння та виявлення корупції та затвердження про неї" (додається); 
 
- розпорядження голови районної ради від 17.11.16 №48 "Про затвердження в новій редакції Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті районної ради" (додається).
 
 

Роз'яснення НАЗК

 
- Роз'яснення щодо застосування окремих положень ЗУ "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового конторолю (додаються);
 
- Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (додаються);
 
- Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (додається).
 
 

Щодо повідомлення про корупційне правопорушення

Повідомити про корупційне правопорушення
 
        Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв'язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".
 
        Особа або член її сім'ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.
 
          Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.
 
        Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).
 

        Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом України «Про запобігання корупції».

 
        Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
 
        Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п'ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.
 
        У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.
 
        Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.
 
        Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також щодо прирівняних до них осіб згідно із Законом України «Про запобігання корупції».
       
 
        Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.
 
 
        Контакти, за якими можливо повідомити про корупційне правопорушення:
    
 
        1) електронною поштою на адресу:[email protected], заповнивши форму повідомлення, що додається;
 
        2) телефоном (03655) 2-16-07 (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції –начальник відділу з питань юридичного забезпечення роботи ради та комунальної власності виконавчого апарату Сарненської районної ради);
 
        3) адреса для листування: вул. Демократична,51 м. Сарни Рівненської області, 34500. Зразок заяви-повідомлення додається.