Положення про виконавчий апарат Сарненської районної ради

УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Сьоме скликання)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної ради
 
 
від  «26» вересня 2019 року                                                                                                                              № 71 
 
Про виконавчий апарат районної ради
 
 
        Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради, рішення районної ради від 26 липня 2019 року № 918 «Про структуру та чисельність виконавчого апарату Сарненської районної ради Рівненської області»:
        1. Затвердити Положення про виконавчий апарат Сарненської районної радив новій редакції (додається).
        2. Затвердити посадові інструкції працівників виконавчого апарату Сарненської районної ради в новій редакції (додаються).
        3. Встановити, щозаступник голови районної ради, керуючий справами, начальники відділів несуть персональну відповідальність за забезпечення реалізації компетенції районної ради, згідно з розподілом функціональних повноважень.
        4. Вважати такими, що втратили чинність,розпорядження голови районної ради від 26 лютого 2019 року № 12 «Про виконавчий апарат районної ради», від 01 серпня 2019 року «Про затвердження посадових інструкцій працівників виконавчого апарату районної ради».
        5. Розпорядження набирає чинності з «01» жовтня 2019 року.
         6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
 
 
Голова ради                                                                                                                            Р.П. Серпенінов