№ 61 "Про Програму збереження та відтворення рибних запасів Сарненського району на 2010-2015 роки"

 

УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Шосте скликання )

РІШЕННЯ

від « 23» грудня 2010 року № 61

Про Програму збереження та відтворення
рибних запасів Сарненського району на 2010-2015 роки

           Відповідно до Закону України від 13 грудня 2001 року № 2894-ІІІ «Про тваринний світ», на виконання рішення Рівненської обласної ради від 27.03.2009 року № 1192 «Про відновлення рибних запасів природних водойм Рівненської області загального користування», рекомендацій постійної комісії районної ради з питань аграрної політики, земельних ресурсів, екології, природокористування та розвитку села від 2 березня 2010 року № 20-4 «Про рішення Рівненської обласної ради від 18 грудня 2009 року № 1436 «Про програму збереження та відтворення рибних запасів Рівненської області», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму збереження та відтворення рибних запасів Сарненського району на 2010-2015 роки, схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 15 квітня 2010 року № 155 (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань аграрної політики, земельних ресурсів, екології, природокористування та розвитку села (М.Добриднік) та заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова ради                                              Драганчук М.М.
 
 

  СХВАЛЕНО                                                                                            
розпорядженням голови                                                                      
райдержадміністрації                                                                          
від 15 квітня 2010 року № 155

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
№ 61 від 23 грудня 2010 року
Програма
збереження та відтворення рибних запасів Сарненського району
на 2010 – 2015 роки

 
І. Загальна частина
 
Програма збереження та відтворення рибних запасів Сарненського району на 2010 – 2015 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України від 13 грудня 2001 року № 2894-ІІІ "Про тваринний світ" на виконання рішення Рівненської обласної ради від 27.03.2009 року № 1192 "Про відновлення рибних запасів природних водойм Рівненської області загального користування", рекомендацій постійної комісії районної ради з питань аграрної політики, земельних ресурсів, екології, природокористування та розвитку села від 2 березня 2010 року № 20-4 "Про рішення Рівненської обласної ради від 18 грудня 2009 року № 1436 "Про програму збереження та відтворення рибних запасів Рівненської області".
  Передбачає комплекс заходів, направлених на забезпечення збереження та відтворення рибних запасів району, а також визначення єдиної концепції щодо порядку забезпечення охорони водних живих ресурсів в межах компетенції районних підрозділів природоохоронних служб, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які зайняті в рибному господарстві району, громадських формувань рибалок-аматорів та спортсменів і наукових установ.
 Основна увага у ході реалізації Програми повинна зосереджуватись на водоймах загального користування, рибні запаси яких найбільше потерпають від різного роду антропогенних чинників, основними з яких є техногенне забруднення, забудова та засмічення прибережних смуг та самих водойм, а також незаконний (браконьєрський) вилов риб та неконтрольоване аматорське рибальство та підводне полювання.
У зв’язку із цим необхідно виконати ряд заходів до здійснення охорони рибних запасів та водних екосистем в цілому.
 
ІІ. Мета Програми
 
Основною метою Програми є збереження та відтворення рибних запасів Сарненського району.
  Для досягнення цієї мети, враховуючи особливості району, Програмою визначені основні завдання:
визначення та збереження основних нерестових та зимувальних угідь риб у розрізі річкових басейнів;
посилення охорони рибних запасів району із залученням органів місцевого самоврядування, природоохоронних служб та громадськості.
 
ІІІ. Стан збереження та відтворення рибних запасів водних об’єктів та
обґрунтування доцільності реалізації Програми

 
Внаслідок гідромеліоративного та гідротехнічного зарегулювання басейнів основних річок району відбулось зникнення типових реофільних видів риб, які на даний час мають дуже малі популяції або відсутні взагалі, перебувають у червоних списках міжнародного та державного значення.
Ряд біотичних, абіотичних та антропогенних факторів, які все більше впливають на екологічну ситуацію загалом і на водні екосистеми зокрема, спричиняють погіршення умов відтворення аборигенної іхтіофауни, внаслідок чого спостерігається зниження чисельності популяцій промислово цінних видів риб, що в свою чергу, призводить до зниження уловів як рибалок-аматорів, підводних мисливців. 
У сучасних складних економічних умовах певна частина населення України вдається до добування водних живих ресурсів незаконним шляхом. Про це свідчить щорічне зростання статистичних даних із викритих порушень у галузі державної рибоохорони. У більшості випадків не ведеться вивчення згубності такого явища як браконьєрство рибного промислу для іхтіофауни окремо взятих водойм. 
 
IV. Механізми реалізації Програми
 
1. Нормативно-правове забезпечення.
Програма розроблена відповідно до чинного законодавства і нормативних актів, зокрема Конституції України, Закону України „Про тваринний світ”, Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України на період до 2010 року", Водного кодексу України, постанови Верховної Ради України "Про Концепцію розвитку рибного господарства України" від 13.07.2000 року № 1885-ІІІ. 
2. Організаційне забезпечення та контроль виконанням.
Керівництво реалізацією Програми здійснює управління агропромислового розвитку райдержадміністрації відповідно до функціональних обов’язків.

V. Очікувані результати 

  Реалізація Програми дасть змогу:
- зберегти видове біорізноманіття іхтіофауни району;
- відновити запаси цінних промислових та зникаючих видів риб;
- визначити акваторії водних об’єктів, де зосереджено основні місця
нересту та зимівлі риб;
- забезпечити залучення громадськості до заходів щодо збереження
рибних запасів;
- скоординувати дії всіх правоохоронних та природоохоронних органів
а також органів місцевого самоврядування щодо збереження рибних запасів району;
- покращити ефективність охорони рибних ресурсів району.
 
VI. Заходи щодо відтворення рибних запасів,
збереження та відновлення середовища їх існування

 
 
  Охорона водних живих ресурсів є одним із основних завдань з реалізації Програми.
З метою охорони іхтіофауни, середовища її існування, збереження біорізноманіття, недопущення випадків масового знищення водних живих ресурсів злочинними браконьєрськими угрупованнями, скоординовано роботу природоохоронних та правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості. Для висвітлення рибоохоронної роботи та здійснення профілактики порушень залучено засоби масової інформації.

 Заходи щодо відтворення рибних запасів,
збереження та відновлення середовища їх існування
 
Зміст заходу Термін виконання Відповідальні за виконання
Проведення рибоохоронних рейдів та акцій на водоймах району відповідно до планів спільних дій 2010-2015 роки Виконкоми міської, селищних, сільських рад
Організація постійно діючих рибоохоронних постів на ділянках водойм, що є нерестовищами або зимувальними ямами Нерестовий та зимовий період Виконкоми міської, селищних, сільських рад
Посилення контролю за незаконним продажем водних живих ресурсів та заборонених знарядь лову 2010-2015 роки Виконкоми міської, селищних, сільських рад
Посилення нагляду за забрудненням водойм
 неочищеними стічними водами 2010-2015 роки Виконкоми міської, селищних, сільських рад
Організація спільних постів природоохоронних та правоохоронних органів на в’їздах та виїздах водних об’єктів 2010-2015 роки Районний відділ УМВС України в Рівненській області, виконкоми міської, селищних, сільських рад
Висвітлення у засобах масової інформації заходів щодо збереження рибних запасів 2010-2015 роки Редакції газети “Сарненські новини”, районного радіомовлення, ТРК “Полісся”, виконкоми міської, селищних, сільських рад
 
 

ОБГРУНТУВАННЯ
щодо доцільності прийняття Програми збереження
та відтворення рибних запасів Сарненського району
на 2010-2015 роки

 
  Забезпечення збереження та відтворення рибних запасів району, а також визначення єдиної концепції щодо порядку охорони водних живих ресурсів в межах компетенції правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб які зайняті і рибному господарстві району, громадських формувань рибалок-аматорів та спортсменів і наукових установ.
  Основними завданнями Програми є:
- визначення та збереження основних нерестових та зимувальних
угідь риб в розрізі річкових басейнів;
- посилення охорони рибних запасів області із залученням органів
місцевого самоврядування, державної влади, природоохоронних служб та громадськості;
  Програмою передбачається здійснення кардинальних заходів, спрямованих на докорінне поліпшення ситуації по відтворенню рибних запасів району.