Архів - 2010

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'rrada.n.created' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT t.type, t.name, COUNT(n.nid) AS node_count FROM node n INNER JOIN node_type t ON t.type = n.type WHERE n.status = 1 AND t.type IN ('blog', 'announcements', 'image', 'forum', 'article', 'book', 'rishennia', '0') AND n.created BETWEEN 1262304000 AND 1293840000 GROUP BY n.type ORDER BY n.created in /var/www/html/sarny-rda.gov.ua/sites/sarnyrrada.gov.ua/modules/archive/archive.pages.inc on line 177.

Січень 4th

№ 820 "Про внесення змін до районного бюджету на 2009 рік "

        Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (п.17 частини 1 статті 43), Бюджетним кодексом України із змінами та доповненнями, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

        Внести зміни до рішень районної ради від 14.01.2009 № 590 "Про районний бюджет на 2009 рік", від 25.02.2009 року № 612, від 22.05.2009 року № 664, від 24.07.2009 року № 712, від 20.08.2009 року №735, від 26.10.2009 року №773, від 10.11.2009 року №789 “Про внесення змін до районного бюджету на 2009 рік”, а саме:

        1. Збільшити доходи загального фонду районного бюджету на 1035,6 тис.грн. (додаток 1) в т.ч. за рахунок:

- збільшення субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 1244,1 тис.грн.;

- збільшення субвенції з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 8,0 тис.грн.;

№ 805 "Про районну комплексну програму «Цукровий діабет» на 2010 – 2013 роки"

        На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 877 “Про затвердження Державної цільової програми “Цукровий діабет” на 2010-2013 роки”, з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я населення, спрямованої на профілактику, діагностику та лікування хворих на цукровий діабет, запобігання та зниження рівня захворюваності, збільшення тривалості, поліпшення якості життя хворих, адаптації їх у суспільстві, відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити районну комплексну програму«Цукровий діабет» на 2010 – 2013 роки (далі - Програма), схвалену розпорядженням голови Сарненської районної державної адміністрації від 09.12.2009 року № 594 ( додається).

        2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації щорічно в районному бюджеті на відповідні роки передбачати кошти в межах наявних фінансових ресурсів на виконання заходів даної Програми.

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (Слободянюк В.П.) і з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення (Іванюк В.П.).