Архів - 2010

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'rrada.n.created' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT t.type, t.name, COUNT(n.nid) AS node_count FROM node n INNER JOIN node_type t ON t.type = n.type WHERE n.status = 1 AND t.type IN ('blog', 'announcements', 'image', 'forum', 'article', 'book', 'rishennia', '0') AND n.created BETWEEN 1262304000 AND 1293840000 GROUP BY n.type ORDER BY n.created in /var/www/html/sarny-rda.gov.ua/sites/sarnyrrada.gov.ua/modules/archive/archive.pages.inc on line 177.

Грудень 29th

№ 59 "Про Програму збереження зелених насаджень у Сарненському районі на 2011-2015 роки"

 

УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Шосте скликання )

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2010 року № 59

Про Програму збереження зелених насаджень
у Сарненському районі на 2011 – 2015 роки

         Відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про захист рослин», «Про рослинний світ», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за № 880/12754, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму збереження зелених насаджень у Сарненському районі на 2011 – 2015 роки (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 28 вересня 2010 року № 477 (додається).
2. Рекомендувати міській, селищним, сільським радам у місцевих бюджетах на відповідні роки передбачати кошти на фінансування цієї Програми в межах реальних фінансових ресурсів та забезпечити виконання передбачених Програмою заходів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та комунальної власності (І.Тотовицький) та заступника голови райдержадміністрації згідно розподілу функціональних обов’язків.

Голова ради                                               Драганчук М.М.

№ 58 "Про внесення доповнень до районної комплексної програми енергозбереження на період 2004-2010 років"

 


УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Шосте скликання )

РІШЕННЯ

 

від «23» грудня 2010 року № 58 

Про внесення доповнень до
районної комплексної програми
енергозбереження на період 
2004-2010 років

           З метою підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів установами та організаціями бюджетної сфери району, відповідно до Закону України «Про енергозбереження», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 891-р «Про затвердження плану заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року», постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010року № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки», доручення Прем’єр-міністра України від 11 січня 2006 року № 68550/2/1-05, доручень Кабінету Міністрів України від 27 березня 2010 року № 13413/1/1-10 і Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 5 червня 2006 року № 107-1/3 (пункту 3), від 30 січня 2009 року № 13-02/13/4-09, від 25 листопада 2009 року № 285-01/13/4-09 і від 3 лютого 2010 року № 8-01/13/4 -10, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
 

ВИРІШИЛА:

1. Внести до районної комплексної програми з енергозбереження на період 2004 – 2010 років (далі - Програма), затвердженої рішенням районної ради від 14 травня 2004 року № 263, доповнення, схвалені розпорядженням голови райдержадміністрації від 30 серпня 2010 року № 424, доповнивши програму додатком «Перелік додаткових заходів з енергозбереження бюджетних установ і організацій Сарненського району на 2010 рік».
2. Установити, що фінансування додаткових заходів з енергозбереження бюджетних установ і організацій району здійснюється з обласного бюджету в розмірі 50 відсотків суми, визначеної вищевказаним додатком, за умови попереднього співфінансування з районного бюджету в розмірі 50 відсотків.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін до районного бюджету на 2010 рік передбачити кошти на співфінансування додаткових заходів з енергозбереження бюджетних установ і організацій району в межах реальних фінансових ресурсів.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та комунальної власності (І.Тотовицький) та заступника голови райдержадміністрації згідно розподілу функціональних обов’язків.

Голова ради                                          Драганчук М.М.

№ 57 "Про внесення змін до Програми електрифікації новозбудованих та запланованих для будівництва вулиць в населених пунктах Сарненського району на період 2008-2014 років"

 


УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( Шосте скликання )

РІШЕННЯ

 

від «23» грудня 2010 року № 57

Про внесення змін до Програми електрифікації
новозбудованих та запланованих для будівництва
вулиць в населених пунктах Сарненського району
на період 2008-2014 років
 

                З метою розв’язання завдань регіонального розвитку, пов’язаних із поліпшенням умов життєзабезпечення населення та підвищення якості послуг, своєчасного вирішення питання електрифікації новозбудованих вулиць в населених пунктах району, керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
 1. Внести до Програми електрифікації новозбудованих та запланованих для будівництва вулиць в населених пунктах Сарненського району на період 2008-2014 років (далі  Програма), затвердженої рішенням районної ради від 14 березня 2008 року № 358, зміни схвалені розпорядженням голови райдержадміністрації від 20 грудня 2010 року № 639, (додаються).
 
2. Зміни до Програми електрифікації новозбудованих та запланованих для будівництва вулиць в населених пунктах Сарненського району на період 2008-2014 років, схвалені розпорядженням голови Сарненської районної державної адміністрації від 29 квітня 2010 року № 194 та затверджені рішенням Сарненської районної ради від 14 травня 2010 року № 913, визнати такими що втратили чинність.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації в районному бюджеті на відповідні роки передбачати кошти, в межах реальних фінансових ресурсів, на виконання даної Програми.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення, заступника голови райдержадміністрації відповідно розподілу функціональних обов’язків.

Голова ради                        Драганчук М.М.

№ 53 "Звіт щодо виконання районної Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2006-2010 роки"

 

УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Шосте скликання)

РІШЕННЯ

від « 23» грудня 2010 року № 53

Звіт щодо виконання районної
Програми реформування і 
розвитку житлово-комунального
господарства на 2006-2010 роки

             Розглянувши звіт Сарненської райдержадміністрації щодо виконання районної Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2006-2010 роки, районна рада відмічає, що протягом 2006-2010 років проводилась відповідна робота по виконанню заходів по технічному переоснащенню житлово-комунального господарства, створенню конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, забезпеченню фінансової стабільності галузі, підвищенню рівня безпеки систем життєзабезпечення.
             Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Звіт Сарненської райдержадміністрації щодо виконання районної Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2006-2010 роки взяти до відома.
2. Рекомендувати районній державній адміністрації розробити районну Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2011-2014 роки.
3. Рішення районної ради від 22.08.2005 року № 390 «Про районну Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2006-2010 роки» вважати таким, що втратило чинність.

№ 52 "Про звіт щодо виконання районної Програми "Шкільний автобус""

 

УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( Шосте скликання ) 

РІШЕННЯ

від « 23 » грудня 2010 року № 52

Про звіт щодо виконання районної
Програми «Шкільний автобус»

           Розглянувши звіт Сарненської райдержадміністрації щодо виконання районної Програми «Шкільний автобус» районна рада відмічає, що на реалізацію даної програми для відділу освіти райдержадміністрації з районного бюджету на відшкодування витрат перевізникам за перевезення учнів до навчальних закладів, утримання спеціалізованих транспортних засобів, забезпечення паливно – мастильними матеріалами, виділялися кошти у повному об’ємі. 
           Перевезення учнів здійснювалось спеціалізованими шкільними автобусами, автобусами ВАТ «Сарненське АТП – 15640» та автобусами приватних перевізників згідно заключених угод.
          Фактично підвозом у районі охоплено 93 % учнів, таким чином не забезпечено виконання районної Програми «Шкільний автобус» розрахованої на період з 2003 по 2010 роки. 
          На підставі викладеного, відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт Сарненської райдержадміністрації щодо виконання районної Програми «Шкільний автобус» взяти до відома.
2. Районну Програму «Шкільний автобус» затверджену рішенням районної ради від 15.08.2003 р. № 165 зняти з контролю, як таку, що втратила чинність.

Рішення № 51 від 23 грудня 2010 року "Про звіт щодо виконання районної Програми підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів та об"єктів розвитку матеріально-технічної бази пожежної охорони на період до 2012 року"

 

УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( Шосте скликання )

РІШЕННЯ

 

від « 23» грудня 2010 року № 51

Про звіт щодо виконання районної Програми
підвищення рівня протипожежного захисту
населених пунктів та об'єктів розвитку матеріально-
технічної бази пожежної охорони на період до 2010 року

               Розглянувши звіт Сарненської райдержадміністрації щодо виконання районної Програми підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів розвитку матеріально-технічної бази пожежної охорони на період до 2010 року та керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Звіт Сарненської райдержадміністрації щодо виконання районної Програми підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів розвитку матеріально-технічної бази пожежної охорони на період до 2010 року взяти до відома.
2. Рішення районної ради від 26.12.2002 р. № 76 «Про районну Програму підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів розвитку матеріально-технічної бази пожежної охорони на період 2010 року» визнати таким, що втратило чинність. 

Голова ради                                                       М.М.Драганчук

№ 48 "Про хід виконання районної програми "Ліси Сарненщини на 2003-2015 роки"""

 

УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Шосте скликання)

РІШЕННЯ

 

від «23» грудня 2010 року № 48

Про хід виконання районної програми
«Ліси Сарненщини на 2003-2015 роки»

         Розглянувши інформацію Сарненської районної державної адміністрації про хід виконання районної програми «Ліси Сарненщини на 2003-2015 роки», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

       Інформацію Сарненської районної державної адміністрації про хід виконання районної програми «Ліси Сарненщини на 2003-2015 роки», затвердженої рішенням районної ради від 15 серпня 2003 року № 170, взяти до відома.

Голова ради                     Драганчук М.М.

№ 47 "Про хід виконання комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в місті і селищах Сарненського району у 2008-2010 роках і на період до 2030 року"

 

УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( Шосте скликання )

РІШЕННЯ

 

від « 23 » грудня 2010 року № 47

Про хід виконання комплексної програми
ліквідації наслідків підтоплення територій
в місті і селищах Сарненського району
у 2008-2010 роках і на період до 2030 року

           Розглянувши інформацію Сарненської райдержадміністрації про хід
виконання комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій у місті й селищах Сарненського району у 2008-2010 роках і на період до 2030 року, районна рада зазначає, що в цілому заходи, передбачені програмою, виконуються. 
           У 2009 році проведено: реконструкцію каналів водовідведення в м. Сарни по вул. Челюскінців, Бегми, Комсомольська, Осипенка на суму 50,0 тис. грн.; будівництво першої черги систем водовідведення в м. Сарни з вул. Фрунзе, Леонтовича, Кузнєцова, К.Ольги, Драгоманова, Короленка, Космонавтів на суму 293,69 тис. грн.; капітальний ремонт каналу в смт. Клесів на суму 10,046 тис. грн.
          У 2010 році: проведено реконструкцію каналів водовідведення в м. Сарни по вул. Челюскінців, Бегми, Комсомольська, Осипенка на суму 147,879 тис. грн.; проведено поточний ремонт водовідвідних каналів у смт. Клесів по вул. Центральна на суму 37,971 тис. грн.
         Ці роботи проведені за кошти Сарненської міської та Клесівської селищної рад.
         Кошти з районного бюджету у 2009-2010 роках на виконання програми не виділялись.
         Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада 

ВИРІШИЛА:

Інформацію Сарненської райдержадміністрації про хід виконання комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій у місті й селищах Сарненського району у 2008-2010 роках і на період до 2030 року, затвердженої рішенням районної ради від 25.02.2009 р. № 603, взяти до відома.

Голова ради                                      Драганчук М.М.
 
Інформація
Про хід виконання комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій
в місті і селищах Сарненського району у 2008-2010 роках і на період до 2030 року
 

             На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 160 "Про затвердження комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в місті і селищах України", розпорядження голови облдержадміністрації „Про комплексну програму ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах Рівненської області” від 29 січня 2003 року № 59 затверджено комплексну програму ліквідації наслідків підтоплення
територій в місті і селищах Сарненського району у 2008-2010 роках і на період до 2030 року.
В 2009-2010 роках кошти на виконання програми з районного бюджету не виділялись. 
            За кошти місцевих бюджетів (Сарненської міської та Клесівської селищної рад):
1. В 2009 році:
- проведено реконструкцію каналів водовідведення в м. Сарни по вул. Челюскінців Бегми, Комсомольська, Осипенка на суму 50,0 тис. грн.;
- будівництво першої черги систем водовідведення в м. Сарни з вул. Фрунзе, Леонтовича, Кузнєцова, К.Ольги, Драгоманова, Короленка, Космонавтів на суму 293,69 тис. грн.;
- капітальний ремонт каналу в смт. Клесів на суму 10,046 тис. грн.
2. В 2010 році:
- проведено реконструкцію каналів водовідведення в м. Сарни по вул. Челюскінців Бегми, Комсомольська, Осипенка на суму 147,879 тис. грн.;
- проведено поточний ремонт водовідвідних каналів в смт. Клесів по вул. Центральна на суму 37,971 тис. грн.
   

Начальник відділу з питань
надзвичайних ситуацій райдержадміністрації                                 М.Балабушка

№ 46 "Про хід виконання районної програми зрізання аварійно-небезпечних дерев на території Сарненського району на 2008-2011 роки"

 

УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(Шосте скликання )

РІШЕННЯ

від « 23» грудня 2010 року № 46
 

 

Про хід виконання районної Програми
зрізання аварійно-небезпечних дерев
на території Сарненського району на 2009-2011 роки

                       Розглянувши інформацію Сарненської райдержадміністрації про хід виконання районної Програми зрізання аварійно-небезпечних дерев на території Сарненського району на 2009-2011 роки, районна рада зазначає, що в цілому заходи, передбачені Програмою виконуються. Відповідно до районної Програми розроблені аналогічні програми зрізання аварійно-небезпечних дерев міської та сільських рад. Відповідно до даної програми передбачено зрізання 763 аварійно-небезпечних дерев на території Сарненського району. Впродовж 2008-2010 років проведено зрізання 334 аварійно-небезпечних дерев, що становить 44 % від потреби.
                        У 2009-2010 роках кошти з районного бюджету на виконання заходів Програми не виділялись. Разом з тим, робота щодо зрізання аварійно-небезпечних дерев на території району буде продовжена і надалі. 
                        Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада 

ВИРІШИЛА:

                       Інформацію Сарненської райдержадміністрації про хід виконання районної Програми зрізання аварійно-небезпечних дерев на території Сарненського району на 2009-2011 роки, затвердженої рішенням районної ради від 26.10.2009 № 769, взяти до відома. 

Голова ради                Драганчук М.М.

№ 45 "Про хід виконання районної Програми ремонту мостів та понтонно-мостових переправ сільських населених пунктів Сарненського району на 2008-2011 роки"

 

УКРАЇНА
Сарненська районна рада
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
( Шосте скликання )

РІШЕННЯ

 

від « 23» грудня 2010 року № 45
 

Про хід виконання районної Програми ремонту
мостів та понтонно - мостових переправ сільських
населених пунктів Сарненського району на 2008-2011 роки

                          Розглянувши інформацію Сарненської райдержадміністрації про хід виконання районної Програми ремонту мостів та понтонно – мостових переправ сільських населених пунктів Сарненського району на 2008-2011 роки районна рада зазначає, що в цілому заходи передбачені програмою виконуються. Так, у 2008 році виділено 23,0 тис. грн. на реалізацію заходів зазначеної Програми, за які проведено поточні ремонти мостів в с. Мале Вербче через річку Мельниця та в с. Кричильськ через річку Горинь.
У 2009 році кошти з районного бюджету на виконання програми не виділялись.
У 2010 році на виконання програми з районного бюджету виділено 14, 979 тис. грн. за які проведено поточний ремонт мосту в с. Корост через річку Горинь.
                        Робота щодо збереження мостів та понтонно-мостових переправ сільських населених пунктів, вжиття заходів щодо приведення їх у належний технічний стан буде продовжена і надалі.
Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада 

ВИРІШИЛА:

Інформацію Сарненської райдержадміністрації про хід виконання районної Програми ремонту мостів та понтонно - мостових переправ сільських населених пунктів Сарненського району на 2008-2011 роки, затвердженої рішенням районної ради від 14.03.2008 р. № 352 взяти до відома.

Голова ради                                       Драганчук М.М.