Інше

№ 479 "Про програму реконструкції застарілого житлового фонду Сарненського району на період 2008 – 2020 роки"

З метою вирішення житлово-комунальних проблем в Сарненському районі шляхом реконструкції існуючого житлового фонду та реалізації комплексу соціально-економічних заходів через використання коштів бюджетів всіх рівнів, та широке залучення інвестицій на підставі Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районна ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму реконструкції застарілого житлового фонду Сарненського району на період 2008-2020 роки (далі - Програма), схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 22 серпня 2008 року № 418 (додається).

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації щорічно в районному бюджеті передбачити кошти на виконання Програми в межах реальних фінансових ресурсів.

3. Рекомендувати виконкому Сарненської міської ради щорічно в міському бюджеті передбачити кошти на виконання Програми в межах реальних фінансових ресурсів.

4. Районній державній адміністрації забезпечити організацію та виконання Програми.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з економічних питань та комунальної власності (І.Тотовицький) та заступника голови райдержадміністрації згідно розподілу функціональних обов’язків.      

З нагоди Дня працівників освіти...

О, вчителі! Невже Ви не втомились
У юні душі сіяти зерно?
Для цього Ви на світі і з’явились,
Щоб в учнях буйно проросло воно.

 

З нагоди Дня працівників освіти голова районної ради Микола Добриднік вручив  Почесні Грамоти за сумлінну довголітню подвижницьку працю в освітній галузі, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у благородну справу навчання і виховання молодого покоління, творення інтелектуального, духовного, культурного потенціалу України колишнім завідувачкам Орлівської початкової школи Аврамишиній Марії Петрівні та Верзун Ганні Петрівні.

За словами Марії Петрівни та Ганни Петрівни нагород в їхньому житті було чимало, але ці найпочесніші, адже є свідченням того, що про них не забувають, свідченням поваги до тих десятків років, протягом яких педагоги присвячували себе своїм вихованцям, вкладаючи у них всі свої вміння та навички.

 

№ 486 "Про План фінансово-господарської діяльності підприємств спільної власності територіальних громад району"

З метою підвищення ефективності використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад району, відповідно до рішення Рівненської обласної ради від 17 серпня 2007 року № 421, частини 9 статті 78, частини 9 статті 75 Господарського кодексу України, керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.     Встановити, що керівники підприємств спільної власності територіальних громад району, за винятком комунальних некомерційних підприємств, засновником чи співзасновником яких є Сарненська районна рада, Сарненська районна державна адміністрація, подають до Сарненської районної ради:

1.1. на затвердження:

1.1.1. план фінансово-господарської діяльності підприємства за формою згідно з додатком до цього рішення – щорічно до 01 листопада. До плану фінансово-господарської діяльності підприємства додавати пояснювальну записку, яка повинна включати результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік;

1.1.2. звіт про виконання плану фінансово-господарської діяльності підприємства – щокварталу в строки, установлені для подання фінансової звітності, разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за квартал та із зазначенням за окремими факторами причин значних відхилень фактичних показників від планових. Звіт про виконання плану фінансово-господарської діяльності підприємства за ІV квартал подається разом із звітом про виконання плану фінансово-господарської діяльності підприємства за рік.

№ 483 "Про внесення змін до районної Програми розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану осушених угідь Сарненського району у 2008-2010 роках"

Керуючись Законами України „Про місцеві державні адміністрації”, "Про меліора­цію земель", Водним Кодексом України, відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести до районної Програми розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану осушених угідь Сарненського району у 2008-2010 роках, затвердженої рішенням районної ради від 14 березня 2008 року № 357, зміни схвалені розпорядженням голови райдержадміністрації від 19 вересня 2008 року № 477, в частині Фінансове забезпечення Програми, а саме: „Розрахунок видатків на реалізацію районної Програми розвитку меліорації і поліпшення екологічного стану осушених угідь Сарненського району у 2008-2010 роках” викласти в новій редакції (додається).

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації   в районному бюджеті на відповідні роки передбачати кошти в межах реальних фінансових ресурсів для фінансування заходів, визначених Програмою.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціального захисту населення (В.Іванюк), заступника голови райдержадміністрації відповідно розподілу функціональних обов’язків.


Голова ради                                   Добриднік М.М.

№ 491 "Про погодження надання товариству з обмеженою відповідальністю «Західне сяйво» спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення родовища граніту-будівельного каменю «Гусериха»"

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Західне сяйво» про погодження надання надр у користування та видачу спеціального дозволу на розробку з метою геологічного вивчення родовища граніту-будівельного каменю «Гусериха» відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Кодексу України про надра, рішення Вирівської сільської ради від 18 грудня 2007 року № 197, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

Погодити товариству з обмеженою відповідальністю «Західне сяйво» надання спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення родовища граніту-будівельного каменю «Гусериха» на території Вирівської сільської ради Сарненського району Рівненської області.

Голова ради                                      Добриднік М.М.

№ 489 "Про погодження передачі земельної ділянки в оренду шляхом передачі права оренди на земельному аукціоні"

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  оренду шляхом передачі права оренди на земельному аукціоні, керуючись статтями 10, 124 Земельного кодексу України, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

Погодити передачу земельної ділянки площею 1,1509 га в оренду шляхом передачі права оренди на земельному аукціоні для виробничих потреб за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення на території Клесівської селищної ради Сарненського району Рівненської області.    


Голова ради                                  Добриднік М.М.

№ 490 "Про погодження передачі земельної ділянки в оренду шляхом передачі права оренди на земельному аукціоні"

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в  оренду шляхом передачі права оренди на земельному аукціоні, керуючись статтями 10, 124 Земельного кодексу України, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

Погодити передачу земельної ділянки площею 9,4229 га в оренду шляхом передачі права оренди на земельному аукціоні для виробничих потреб за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення на території Клесівської селищної ради Сарненського району Рівненської області.      


Голова ради                                      Добриднік М.М.

№ 480 "Про внесення змін до Комплексної програми стабілізації та розвитку тваринництва і сервісного обслуговування худоби населення на 2005-2010 роки"

З метою реалізації заходів передбачених Комплексною програмою стабілізації та розвитку тваринництва і сервісного обслуговування худоби населення на 2005-2010 роки, затвердженої рішенням районної ради від 22 квітня 2005 року № 340, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Комплексної програми стабілізації та розвитку тваринництва і сервісного обслуговування худоби населення на 2005-2010 роки, схвалені розпорядженням голови райдержадміністрації від 16 вересня 2008 року № 466, зокрема, доповнити:

1.1. розділ «Заходи щодо реалізації комплексної програми стабілізації та розвитку тваринництва і сервісного обслуговування худоби населення на 2005-2010 роки» у пункті 9 після слів «за рахунок коштів державного» словами «та районного»;

1.2. розділ «Фінансове забезпечення програми»:

1.2.1. в абзаці третьому після слів «по даній Програмі» словами «в частині здешевлення вартості штучного осіменіння корів»;

1.2.2.  після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

«На закупівлю обладнання, інструментарію та матеріалів для відкриття нових пунктів сервісного обслуговування худоби населення щорічно в районному бюджеті на відповідні роки затверджувати субвенцію бюджетам нижчих рівнів в сумі 5,8 тисяч гривень:

- 2008 рік – Коростський сільський бюджет;

- 2009 рік – Камяне-Случанський сільський бюджет;

- 2010 рік – Любиковицький сільський бюджет».

№ 478 "Про внесення змін до рішення районної ради від 19 травня 2006 року № 15 «Про утворення, обрання складу та голів постійних комісій районної ради»

Керуючись статтями 46, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1.     Внести зміни до рішення районної ради від 19 травня 2006 року № 15 «Про утворення, обрання складу та голів постійних комісій районної ради» шляхом викладення пункту 1 рішення в такій редакції:

« 1. Утворити 6 (шість) постійних комісій районної ради, а саме:

1.1. з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення;

1.2. з правових питань, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, регламенту районної ради;

1.3. з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та комунальної власності;

1.4. з питань аграрної політики, земельних ресурсів, екології, природокористування та розвитку села;

1.5. з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

1.6. з питань освіти, культури і духовності, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму».

 

 Голова ради                                 Добриднік М.М.

№ 481 "Про внесення змін до районної програми «Ветеран» на 2006-2009 роки"

На виконання Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про соціальний захист дітей війни», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», та на звернення Сарненського районного товариства політв’язнів та репресованих про збільшення видатків на матеріальну підтримку діяльності організації, передбачених районною програмою «Ветеран» на 2006-2009 роки, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести до районної програми «Ветеран» на 2006-2009 роки, затвердженої рішенням районної ради від 25.07.2006 року № 26 (далі-Програма), зміни та доповнення схвалені розпорядженням голови райдержадміністрації від 19 вересня 2008 року № 476, а саме:

1.1. Доповнити Програму пунктом 17 наступного змісту:

«17. Проводити нарахування та виплату грошової компенсації за час позбавлення волі та відшкодування за конфісковане майно реабілітованим громадянам згідно з чинним законодавством в межах бюджетних асигнувань затверджених в районному бюджеті.

Фінансове управління райдержадміністрації.По мірі надходження звернень реабілітованих громадян або їх спадкоємців.

Syndicate content