Положення про комісію Сарненської районної ради з питань поновлення прав реабілітованих

                                                                             Додаток №2
                                                                до рішення районної ради
                                                                від 22 квітня 2005 року №353                                                        
                                          
                                                                             ПОЛОЖЕННЯ
                                                  про комісію Сарненської районної ради
                                                з питань поновлення прав реабілітованих 
 

    1. Комісія районної ради з питань поновлення прав реабілітованих утворюється районною радою.
 /надалі комісія/
    Комісія у своїй роботі керується законами України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.
    2. Головними завданнями комісії є вирішення питань, пов’язаних з встановленням факту розкуркулювання, адміністративного виселення з відшкодуванням матеріальних збитків та виплатою компенсації реабілітованим, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі або примусового поміщення до лікувальних закладів поновлення житлових та інших прав громадян, реабілітованих відповідно до закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні».
   3. Комісія відповідно до покладених завдань:
   Надає дорогу громадянам в одержанні необхідних документів у звязку з реабілітацією;
   організовує публікацію повідомлень про реабілітацію в пресі та іншим способом інформує громадськість за місцем роботи та проживання реабілітованого;
   доручає органам внутрішніх справ проводити перевірку фактів безпідставності заслання і вислання, направлення на спецпоселення, а також конфіскації і вилучення майна у зв’язку з необґрунтованими репресіями;
   заслуховує інформації відповідних службових осіб про виконання законодавства про реабілітацію, а також подання необхідної допомоги реабілітованим особам і членам їхніх сімей;
  
здійснює контроль за відшкодування реабілітованим особам матеріальних збитків та наданням установлених пільг;
   вирішує інші питання, пов’язані з реабілітацією громадян.
   4. Районна комісія, крім функцій, передбачених у пункті 3 цього Положення:
    розглядає листи, заяви і скарги репресованих осіб або їх родичів з питань встановлення факту розкуркулювання , адміністративного виселення, відшкодування матеріальних збитків, а також надання пільг.
   Приймає рішення з питань:
   встановлення факту розкуркулювання, адміністративного виселення;
   відшкодування матеріальних збитків, виплати грошової компенсації реабілітованим відповідно до Положення про порядок виплати компенсацій, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим;
   поновлення житлових та інших прав реабілітованих осіб.
   5. Комісія діє у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії; кількісний і персональний склад комісії, а також кількість її штатних працівників затверджується районною радою.
   До складу комісії можуть входити посадові особи та депутати районної ради, представники громадськості, працівники райдержадміністрації, фінансових органів, соціального захисту населення, а при необхідності й представники інших організацій та установ.
   6. Організацію роботи комісії забезпечує голова комісії. Діловодство здійснює секретар комісії, який відповідає за правильне ведення документації, підготовку до засідань комісії необхідних матеріалів, їх облік та зберігання .
   7. Заяви про виплату грошової компенсації, повернення майна або відшкодування його вартості, поновлення житлових та інших прав реабілітованих громадян розглядаються комісією за місцем постійного проживання реабілітованого. Заяви реабілітованих громадян, які проживають за межами України, подаються до дипломатичних представництв і консульських установ України, а у тих державах, де їх немає – безпосередньо обласним комісіям за місцем провадження попереднього слідства, вилучення чи залишення його майна.
   Заяви про встановлення факту розкуркулення, адміністративного виселення розглядаються комісією за місцем розкуркулення, вилучення чи залишення майна, а також проживання громадян, звідки їх було виселено в адміністративному порядку.
   8. Засідання комісії проводяться в міру необхідності, і правомочні, якщо на них присутні більше половини її складу. Всі питання в комісії вирішуються більшістю голосів її членів.
   9. У засіданнях комісії можуть брати участь особи, які подали заяву з питань, віднесених до компетенції комісій, або їх представники.
   10. Рішення комісії підписує голова (в разі відсутності – заступник голови) і секретар комісії.
   11. Рішення комісії з питань виплати компенсації, повернення майна або відшкодування його вартості, можуть бути оскаржені реабілітованим /або його спадкоємцями/ та іншими заінтересованими громадянами, права яких обмежені, відповідно до комісії обласної ради. В разі незадоволення прийнятим рішенням ці громадяни можуть звернутися за вирішенням спору до суду.
   12. Організаційно-технічне забезпечення комісії здійснює виконавчий апарат районної ради.
    Заступник голови ради                                                         В.Годунко

Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування

CAPTCHA - захист від спаму та роботів
Це питання служить для "відсіювання" автоматичних рекламних розсилок.
3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.