Підбили підсумки за 2017-ий і окреслили плани на 2018-ий

   Минулої п’ятниці, відповідно до подання райдержадміністрації, відбулось пленарне засідання позачергової двадцять другої сесії районної ради сьомого скликання. Роботу сесії розпочали традиційно з привітань депутатів, які відсвяткували день народження в міжсесійний період. Під час затвердження порядку денного до основних питань за висновками постійних комісій, засідання яких відбулись 8 та 9 лютого, було внесено ще 36. Усього ж депутати розглянули 45 питань.
  Першим обранці громад заслухали звіт райдержадміністрації щодо виконання програми економічного та соціального розвитку Сарненського району на 2017 рік, потім – звіт щодо здійснення Сарненською райдержадміністрацією делегованих районною радою повноважень у 2017 році. Затвердили Програму економічного та соціального розвитку Сарненського району на 2018 рік. У Програмі, відповідно до результатів та тенденцій розвитку господарського комплексу району у 2017 році, визначено цілі, завдання та заходи економічного та соціального розвитку на 2018 рік.
        Так, пріоритетними завданнями на 2018 рік визначено:
        сприяння подальшому процесу об’єднання територіальних громад та забезпечення конструктивної взаємодії з громадами, що об’єдналися;
        розроблення та реалізація інвестиційних програм та проектів, регіонального розвитку, які відповідають завданням Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року;
        забезпечення ефективного використання можливостей державного фонду регіонального розвитку, активізація співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних програм та проектів, спрямованих на розвиток територіальних громад району, галузей соціальної та економічної сфери району;
        реалізація державної фінансово-бюджетної політики, розвиток самодостатніх та фінансово-незалежних територіальних громад району;
        сприяння стабільній роботі промислового комплексу району, підвищенню конкурентоспроможності продукції місцевих виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках;
        розвиток сучасного агропромислового комплексу, збільшення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, розвиток інфраструктури аграрного ринку;
        будівництво, реконструкція та ремонт пріоритетних для району об’єктів соціальної сфери, зокрема за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, бюджетів розвитку місцевих бюджетів району, інших фінансових ресурсів;
        сприяння поліпшенню транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування, вулиць та доріг комунальної власності;
        продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва;
        забезпечення належного функціонування центру надання адміністративних послуг, створення сприятливих умов для започаткування та ведення бізнесу;
        сприяння зростанню рівня зайнятості населення, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці;
        реалізації реформи у сфері охорони здоров’я та забезпечення населення якісними медичними послугами, вжиття додаткових заходів щодо подальшого покращання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району шляхом залучення різних джерел фінансування;
        забезпечення реалізації заходів у рамках проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»;
        впровадження реформ в освітній галузі району, у тому числі створення освітніх округів, опорних шкіл району з урахуванням формування територій громад району;
        сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, формування здорового способу життя;
        збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури клубного типу у сільських населених пунктах;
        розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та територій, формування позитивного туристичного іміджу Сарненщини;
        збереження історико-культурної спадщини району; реалізація державної політики у сфері охорони довкілля.
        Наступним заслухали звіт голови Сарненської районної ради про свою діяльність за період з січня 2017 року по січень 2018 року. У відповідності до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» голова ради повинен звітувати перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік. У звіті, зокрема, зазначено, що свою діяльність у звітний період районна рада здійснювала відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», а також інших нормативно-правових актів, Регламенту роботи районної ради сьомого скликання та відповідно до плану роботи на 2017 рік.
        Коротко характеризуючи роботу районної ради за минулий рік, варто зазначити, що вищий представницький орган району працював стабільно і послідовно, забезпечуючи розвиток району за пріоритетними напрямками, вирішуючи поточні питання життя громадян та місцевих громад. Другий рік діяльності районної ради сьомого скликання став логічним продовженням позитивних напрацювань першого. Так, у звітному періоді свою роботу продовжили 6 постійних комісій і президія районної ради. Як і в попередні роки, відповідно до частини першої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рада проводить свою роботу сесійно, і найбільша увага приділяється питанням підготовки й організації проведення пленарних і засідань постійних комісій.
        Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти рішень заздалегідь розміщуються на сайті районної ради та попередньо вивчаються та обговорюються на засіданнях постійних комісій. Також на сайті розміщуються протоколи засідань, висновки, рекомендації постійних комісій та протоколи сесій районної ради. Районна рада чітко виконує вимоги Закону України «Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань» – встановлена електронна система голосування. Результати поіменного голосування оприлюднюються в день голосування на офіційному веб-сайті районної ради відповідно до діючого законодавства та Регламенту районної ради. Усі рішення районної ради також обов’язково розміщуються на веб-сайті після завершення сесій.
        За звітний період провели десять сесій, з них – 9 позачергових, на яких прийняли 210 рішень. Згідно з вимогами чинного законодавства й у встановлені Бюджетним кодексом України терміни було затверджено районний бюджет на 2018 рік. Прийняті відповідні рішення щодо розвитку освіти, охорони здоров'я, використання майна спільної власності територіальних громад, функціонування соціальної сфери, розвитку культури й багато інших.
        Упродовж звітного періоду затвердили 14 нових районних програм, що стосуються розвитку різних галузей, зокрема освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, внесли зміни до вже діючих. До прикладу, затвердили такі нові програми як «Цукровий діабет» на 2017-2020 роки; «Забезпечення пільгового проїзду учнів до місця навчання і додому» на 2018 рік; організації безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2018 рік; соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, на 2018 - 2020 роки та інші. Упродовж звітного періоду прийнято 5 звернень депутатів Сарненської районної ради до органів і посадових осіб державного рівня.
         Аналізуючи роботу ради за рік, варто зазначити, що більшість депутатів з усією відповідальністю ставились до своїх депутатських обов’язків, регулярно відвідували засідання постійних комісій, пленарних засідань, брали активну участь в обговоренні, вивченні питань та підготовці проектів рішень. Свідченням активності депутатів районної ради є запити та звернення, висловлені під час пленарних засідань, підтримані депутатами та направлені до виконавців. Так, на пленарних засіданнях у 2017 році було оголошено й підтримано рішенням ради 20 депутатських запитів. На контролі перебуває 16 депутатських запитів, 4 запити за результатами розгляду знято з контролю.
        Незважаючи на те, що районна рада і райдержадміністрація – це різні гілки влади, для жителів – влада єдина. Тому зусилля її мають бути і спрямовані на конструктивну результативну співпрацю задля сталого розвитку територіальних громад та задоволення потреб громадян. Саме спільна робота з органами виконавчої влади, депутатами різних рівнів, керівниками підприємств і установ, політичними й громадськими організаціями, територіальними громадами забезпечує позитивні результати. Тож у 2017 році робили все можливе для забезпечення надійного функціонування галузей освіти, охорони здоров’я та культури, зміцнення матеріально-технічної бази їх закладів.
        Незважаючи на значне недофінансування галузі медицини з державного бюджету, вдалося зберегти всі заклади охорони здоров’я. Кошти, які були потрібні, щоб забезпечити повноцінне функціонування закладів медицини району, упродовж багатьох років районна влада перекривала за рахунок коштів районного бюджету. Не став винятком і 2017 (недофінансування становило 33 млн грн), тому майже все перевиконання районного бюджету пішло на медичну галузь району. Усього минулого року на галузь медицини з районного бюджету додатково було виділено 21,8 млн грн, з них на оплату праці з нарахуваннями медичним працівникам – 15,4 млн грн.
        Відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в Сарненському районі на Сарненщині продовжується будівництво спортивного комплексу з трибунами на 700 посадочних місць у Сарнах, що на вул. Я. Мудрого. Він матиме баскетбольне, волейбольне та міні-футбольне поля, що дасть змогу приймати змагання й міжнародного рівня. За кошти районного бюджету вже виготовлено ПКД на будівництво сучасного критого басейна (це вже перспектива 2018-2019 років).
        Спільно з райдержадміністрацією узгоджено питання та розпочато проектування школи-сад у місті Сарни по вул. Курчатова (нововідведений мікрорайон «село Сарни»). Розроблені проектні пропозиції будівництва НВК «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» у колишньому селі Сарни, в якому буде розміщено садочок на 10 груп і школа на 22 паралельних класи.
        Продовжується реконструкція Сарненської дитячої музичної школи, яка уже на завершальній стадії. Розпочато будівництво нового приміщення Цепцевицької ЗОШ І-ІІІ ст. Рішення про будівництво нової школи в Цепцевичах приймали ще влітку 2014 року на нараді, яку проводив Сергій Євтушок, на той час голова райдержадміністрації, спільно з депутатами районної ради 6 скликання. Це буде сучасний освітній заклад європейського зразка, де навчатиметься 820 дітей. Загалом кошторисна вартість новобудови становить 81 мільйон гривень. Нині у селі Цепцевичі діти навчаються у три зміни, а кількість учнів з кожним роком збільшується. Тож селу вкрай потрібне нове приміщення школи.
        Завершені роботи з проектування школи в селі Чабель на 280 учнів, тож є сподівання, що у 2018-у розпочнемо її будувати. У перспективних планах – будівництво нової школи в селі Вири. Розпочато капітальний ремонт ДНЗ у селі Мале Вербче.
        Пріоритетами у діяльності районної ради у 2018 році є:
        – будівництво спортивного комплексу в Сарнах, що на вул. Я. Мудрого; сучасного критого плавального басейна; НВК «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» у місті Сарни по вул. Курчатова (нововідведений мікрорайон «село Сарни»); Цепцевицької ЗОШ І-ІІІ ст.; Чабельської ЗОШ; завершення капітального ремонту ДНЗ у селі Мале Вербче; корегування ПКД по реконструкції придбаного приміщення під початкову школу с.Костянтинівка; будівництво водопроводу та каналізації до мікрорайону «село Сарни»;
        – продовження діяльності районної ради, спрямованої на підвищення ефективності місцевого самоврядування, створення умов для збалансованого розвитку територіальних громад району;
        – участь в обласних, всеукраїнських конкурсах розвитку територіальних громад;
        – забезпечення прозорості й відкритості у діяльності, ефективної взаємодії із засобами масової інформації;
        – посилення контролю за виконанням ухвалених районною радою рішень та наданих законами України повноважень;
        – забезпечення належного контролю за ефективним управлінням майном, що знаходиться у спільній власності територіальних громад;
        – продовження роботи із впровадження енергозберігаючих технологій у закладах соціальної сфери району.
        (Звіт голови Сарненської районної ради про свою діяльність буде опубліковано в найближчому номері газети «Сарненські новини»).
        Заслухали також звіт голови постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Василя Іванюка про роботу комісії з початку скликання.
        Розглянувши звернення приватного підприємства «Редакція газети «Сарненські новини», прийняли рішення про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Сарненські новини», співзасновником якого є Сарненська районна рада. Відповідно до цього рішення Сарненська районна рада вийшла зі складу співзасновників газети «Сарненські новини».
        Заслухали інформації про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати діяльності Сарненської місцевої прокуратури на території району та про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати службової діяльності Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області за 12 місяців 2017 року.
        Детально обговорили проект рішення «Про оптимізацію ліжкового фонду медичних закладів району», поданий для розгляду райдержадміністрацією. Після тривалої дискусії проект рішення з цього питання головуючий поставив на голосування. За результатами голосування питання «Про оптимізацію ліжкового фонду медичних закладів району» не отримало необхідної кількості голосів депутатів районної ради, не було підтримане, тому, відповідно до статті 49 Регламенту Сарненської районної ради сьомого скликання, воно є відхиленим.
        Відповідно до плану роботи ради, заслухали звіти про виконання таких районних програм:
        - увічнення пам’яті про події Другої світової війни 1939-1945 років та її учасників на період 2013-2017 років;
        - будівництва (придбання) доступного житла в Сарненському районі на 2010-2017 роки;
        - реконструкції, удосконалення та розвитку автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Сарненського району на 2011-2017 роки;
        - «Забезпечення пільгового проїзду учнів до місця навчання і додому» на 2017 рік;
        - розвитку дошкільної освіти Сарненського району на 2011-2017 роки;
        - реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на період з 2008 по 2017 роки.
        Внесли зміни до діючих районних програм, зокрема:
        - «Забезпечення пільгового проїзду учнів до місця навчання і додому» на 2018 рік;
        - соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, на 2018- 2020 роки;
        - розвитку фізичної культури і спорту в Сарненському районі на 2018-2020 роки;
        - соціального захисту учасників антитерористичної операції на 2015-2018 роки;
        - соціального захисту громадян «Турбота» на 2015-2018 роки;
        - «Ветеран» на 2014-2018 роки.
        Затвердили нові районні програми, зокрема: 
        - забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2018 рік;
        - протидії захворюванню на туберкульоз на 2018 рік;
        - розвитку дорожнього господарства, утримання доріг загального користування місцевого значення Сарненського району на 2018 рік;
        - розвитку культури Сарненського району на 2018 - 2022 роки;
        - військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України та інших військових формуваннях на 2018-2021 роки;
        - «Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2018 рік.
        Заслухали і затвердили звіт щодо виконання районного бюджету за 2017 рік.
         За відповідними зверненнями затвердили технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок на території Костянтинівської, Немовицької та Вирівської сільських рад Сарненського району.
        Розглянули ряд питань, що стосуються комунальної власності. Зокрема, з метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості, ефективності використання бюджетних коштів, а також розмежування первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги мешканцями району, прийняли рішення про реорганізацію комунального закладу «Сарненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської районної ради, шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Сарненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської районної ради, і затвердили Статут цього підприємства.
        Прийняли рішення про передачу із спільної власності територіальних громад Сарненського району приміщення фельдшерсько-акушерського пункту, що перебуває на балансі комунального закладу «Сарненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Сарненської районної ради у комунальну власність Вирівської сільської ради Сарненського району Рівненської області.
        Також створили тимчасову контрольну комісію Сарненської ради з питань вивчення стану використання сільськогосподарських земель на території Сарненського району Рівненської області. Основними завданнями тимчасової контрольної комісії визначили: вивчення стану використання земель сільськогосподарського призначення на території Сарненського району, у тому числі укладання договорів оренди землі, земельних часток (паїв), сплати відповідних платежів до бюджетів місцевого самоврядування та власникам земельних часток (паїв), а також надання пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених порушень.
        Внесли зміни до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду та орендні ставки на нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) спільної власності територіальних громад району.
        Розглянувши відповідне рішення Кузьмівської сільської ради від 22.12.2017 № 295, прийняли рішення про передачу у комунальну власність Кузьмівської сільської ради із спільної власності територіальних громад Сарненського району комунального підприємства «Сарненське бюро технічної інвентаризації» Сарненської районної ради.
        Внесли зміни до районного бюджету на 2018 рік. Так, вільний залишок коштів районного бюджету в сумі 7769000 грн. спрямували:
        - Сарненській райдержадміністрації1889000 грн. на реалізацію програм місцевого значення;
        - відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації2916236 грн., зокрема на виконання районних програм, на реконструкцію частини будівлі (влаштування внутрішніх вбиралень) Сарненської ЗОШ І-ІІ ст. №3 по вул.Шкільна, 27 в м.Сарни; реконструкцію системи опалення Сарненської СШР І ст. №5 по вул.Коперника,10; реконструкцію системи опалення нежитлового приміщення Чемернянської ЗОШ І-ІІ ст. (виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза, технічний та авторський нагляд); корегування проектно-кошторисної документації «Будівництво спортивного комплексу по вул.Я.Мудрого,1 в м.Сарни - корегування» та інші цілі;
        - Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації2738514 грн. (на виконання районних програм “Турбота” , «Ветеран», протидії ВІЛ інфекції/СНІДу, «Діти Сарненщини», організації безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів; виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я; придбання туберкуліну Сарненському районному ЦПМСД та інше);
        - відділу культури і туризму райдержадміністрації178000 грн. (на проведення протягом 2018 року масових культурологічних заходів; виготовлення технічної документації на приміщення Сарненського історико-етнографічного музею; оплату праці педагогічним працівникам дитячих музичних шкіл);
        - на надання інших субвенцій місцевим бюджетам в сумі 47250 грн., а саме: Стрільському сільському бюджету на поточний ремонт понтонної переправи через річку Случ у селі Стрільськ.
        Залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 6848032,75 грн., спрямували відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації для загальноосвітніх навчальних закладів на:
        - придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із закладів загальної середньої освіти, які оптимізовані, об’єднані, реорганізовані (Тинненська ЗОШ І-ІІІ ст., опорний заклад «Степанська ЗОШ І-ІІІ ст.») – 1200000 грн.;
        - оснащення закладів загальної середньої освіти Сарненського району засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання, навчальним обладнанням і методичним забезпеченням для початкової школи – 5648032,75 гривень.
         Залишок коштів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у Cарненському районі, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 2629450,30 грн., спрямували:
        - відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (на будівництво спортивного майданчика Сарненського стадіону «Мрія» ВФСТ «Колос» АПК України по вул. Ярослава Мудрого, 1, в м.Сарни, у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації, технічний та авторський нагляд – 113819,15 грн.; будівництво спортивного майданчика Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 по вул. Миколи Амосова, 23, у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації, технічний та авторський нагляд – 115631,15 грн.);
        - відділу культури і туризму райдержадміністрації (на реконструкцію корпусу №1 комунального закладу «Сарненська дитяча музична школа» – 2400000 грн).
        Резервний фонд районного бюджету зменшили на 1000000 грн. та спрямували обласному бюджету на співфінансування будівництва спортивного комплексу по вул. Я.Мудрого, 1, у м.Сарни.
        Підтримали депутатський запит депутата Костянтина Мельника щодо вирішення питання реконструкції зовнішньої вбиральні Глушицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сарненського району.
        На цьому роботу сесії було завершено.
        
Організаційний відділ районної ради

Додати коментар

  • Адреси Інтернет та e-mail будуть автоматично перетворені на лінки.
  • Дозволені теги HTML: <p> <a> <span> <div> <h1> <h2> <h3> <h4> <h6> <h6> <em> <map> <area> <hr> <br> <br /> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <img> <b> <u> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <quote> <blockquote> <pre> <address> <code> <cite> <embed> <object> <strike> <caption> <table> <tbody>
  • Рядки і параграфи з нового рядка робляться автоматично.

Більше інформації про форматування

CAPTCHA - захист від спаму та роботів
Це питання служить для "відсіювання" автоматичних рекламних розсилок.
8 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.