Архів - Лип 2018

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'rrada.n.created' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT t.type, t.name, COUNT(n.nid) AS node_count FROM node n INNER JOIN node_type t ON t.type = n.type WHERE n.status = 1 AND t.type IN ('blog', 'announcements', 'image', 'forum', 'article', 'book', 'rishennia', '0') AND n.created BETWEEN 1530403200 AND 1533081600 GROUP BY n.type ORDER BY n.created in /var/www/html/sarny-rda.gov.ua/sites/sarnyrrada.gov.ua/modules/archive/archive.pages.inc on line 177.
Дата

Липень 17th

Про районну програму забезпечення молоді житлом на 2018-2023 роки

Про районну програму забезпечення
молоді житлом на 2018-2023 роки


 
 
         З метою створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких громадян житлом, відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», від 24 жовтня 2012 року № 967 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013 – 2020 роки», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
        1. Затвердити районну програму забезпечення молоді житлом на 2018-2023 роки (далі – Програма), схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 11 липня 2018 року №276, що додається.
        2. Фінансовому управлінню Сарненської районної державної адміністрації в районному бюджеті на відповідні роки передбачити кошти для реалізації програми в межах наявних фінансових ресурсів.

Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2018 рік при визначенні вартості будівництва об’єктів за рахунок коштів районного бюджету

Про встановлення розміру
кошторисної заробітної плати
на 2018 рік при визначенні вартості
будівництва об’єктів за рахунок
коштів районного бюджету

 
 
        З метою ефективного використання коштів районного бюджету, відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року №281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за №1469/29599 (із змінами), керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
        1. Затвердити розмір кошторисної заробітної плати у 2018 році, який враховується при визначенні вартості об’єктів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення) за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 7800 гривень, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах, схвалену розпорядженням голови райдержадміністрації від 13 липня 2018 року №279 «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2018 рік при визначенні вартості будівництва об’єктів за рахунок коштів районного бюджету», що додається.
        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення (Ведров А.О.).

Про внесення змін до районної програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Сарненському районі на 2017-2021 рік

Про внесення змін до Програми
забезпечення мобілізаційної
підготовки та оборонної роботи в
Сарненському районі на 2017-2021 роки
 
 
        Керуючись статтею 17 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», статтею 14 Закону України «Про оборону України», Положенням про територіальну оборону України, затвердженим Указом Президента України від 02 вересня 2013 року № 471/2013, з метою вирішення нагальних проблем, що виникають у діяльності Сарненського військового комісаріату щодо мобілізаційної підготовки, організації і виконання завдань територіальної оборони, функціонування системи управління територіальною обороною, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
ВИРІШИЛА:
        1. Внести до Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Сарненському районі на 2017-2021 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням районної ради від 23 грудня 2016 року № 341, зі змінами, внесеними рішенням районної ради від 20 січня 2017 року № 349, зміни, схвалені розпорядженням голови райдержадміністрації від 06 червня 2018 року № 246, а саме: викласти додаток до Програми у новій редакції (додається).

Липень 16th

ОГОЛОШЕННЯ

 

        17 липня  2018 року о  15.00 в кабінеті голови Сарненської районної ради Р.П. Серпенінова відбудеться засідання президії районної ради щодо  розгляду питання «Про погодження дати, проекту порядку денного, регламенту пленарного засідання чергової 27-ої сесії районної ради та порядку проведення засідань постійних комісій». 

                                                                Організаційний відділ районної ради

Про затвердження переліку об’єктів спроможної мережі надання первинної медичної допомоги у Сарненському районі

Про затвердження переліку об’єктів
спроможної мережі надання
первинної медичної допомоги у
Сарненському районі

 
 
 
Розглянувши лист Сарненської районної державної адміністрації, на виконання статті 5 Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості», наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.02.2018 № 178/24 «Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21.02.2018 за №215/1667, на виконання розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 10.05.2018 № 302 «Про спроможні мережі надання первинної медичної допомоги в області», керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
        1. Затвердити перелік об’єктів спроможної мережі з надання первинної медичної допомоги у Сарненському районі, які підлягають співфінансуванню з районного бюджету, що додається.

Липень 13th

Про створення комунальної установи «Степанський інклюзивно-ресурсний центр» Сарненської районної ради Рівненської області

Про створення комунальної установи
«Степанський інклюзивно-ресурсний
центр» Сарненської районної ради

 
 
        Рівненської області На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»,відповідно до ст.19, ст.20 Закону України «Про освіту», ст.43, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
 
        1. Створити з 03.09.2018 комунальну установу «Степанський інклюзивно-ресурсний центр» Сарненської районної ради Рівненської області (юридична адреса: вул. Чорновола, 18 смт. Степань, Сарненський район Рівненської області, 34560).
        2. Затвердити Статут комунальної установи «Степанський інклюзивно-ресурсний центр» Сарненської районної ради Рівненської області, що додається.

Про затвердження Положення про конкурсна посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Cарненського району Рівненської області

Про затвердження Положення про
конкурсна посаду керівника
комунального закладу загальної
середньої освіти Cарненського району
Рівненської області
 
 
        Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України “Про загальну середнюосвіту”, на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 за № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16 квітня 2018 року за № 454/31906, керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцевесамоврядування в Україні”, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
 
        1. Затвердити Положення про конкурсна посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Сарненського району Рівненської області, що додається.
        2. Делегувати відділу освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації повноваження щодо прийняття рішення про проведення конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Сарненського району Рівненської області та його проведення, призначення на посаду і звільнення з посади керівника комунального закладу загальної середньої освіти Сарненського району Рівненської області, за результатами конкурсу, що проводиться згідно з Положенням про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Сарненського району Рівненської області.

Про звіт щодо виконання програми впровадження в Сарненській районній державній лікарні ветеринарної медицини (підрозділ Районна державна лабораторія ветеринарної медицини) системи управління якістю ДСТУ ISO/IES 17025:2006 на 2017 рік

Про звіт щодо виконання програми
впровадження в Сарненській
районній державній лікарні
ветеринарної медицини
(підрозділ Районна державна
лабораторія ветеринарної
медицини) системи управління
якістю ДСТУ ISO/IES 17025:2006 на
2017 рік

 
 
        Заслухавши звіт Сарненської районної державної лікарні ветеринарної медицини про виконання програми впровадження в Сарненській районній державній лікарні ветеринарної медицини (підрозділ Районна державна лабораторія ветеринарної медицини) системи управління якістю ДСТУ ISO/IES 17025:2006 на 2017 рік,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
 
 
ВИРИШІЛА:
 
 
        1. Звіт Сарненської районної державної лікарні ветеринарної медицини про виконання програми впровадження в Сарненській районній державній лікарні ветеринарної медицини (підрозділ Районна державна лабораторія ветеринарної медицини) системи управління якістю ДСТУ ISO/IES 17025:2006 на 2017 рік,  затвердженої рішенням районної ради від  21.07.2017 №476, взяти до відома (звіт додається).
         2. Рішення районної ради від 21.07.2017 №476 «Про програму впровадження в Сарненській районній державній лікарні ветеринарної медицини (підрозділ Районна державна лабораторія ветеринарної медицини) системи управління якістю ДСТУ ISO/IES 17025:2006 на 2017 рік» визнати таким, що втратило чинність, в зв’язку із закінченням терміну дії програми.
 

Про надання згоди відділу освіти, молоді та спорту Сарненської районної держаної адміністрації на укладення договору оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад Сарненського району

Про надання згоди відділу освіти,
молоді та спорту Сарненської 
районної державної адміністрації на
укладення договору оренди майна,
що є спільною власністю
територіальних громад Сарненського
району

 
 
        Розглянувши лист Сарненської районної державної адміністрації, на підставі рішення Сарненської районної ради від 21 квітня 2017 року № 387 «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району, та Порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад», керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
 
        1. Надати згоду відділу освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації на укладення договору оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад Сарненського району, а саме: частини приміщення комунального закладу «Сарненський Будинок дітей та молоді» Сарненської районної ради площею 212,1 м.кв., що знаходиться за адресою: м. Сарни вул. Ковельська, 9, з комунальною установою «Сарненський інклюзивно-ресурсний центр» Сарненської районної ради Рівненської області на пільгових умовах (вартістю одна гривня в рік).

Липень 12th

Про внесення змін до Програми створення місцевого та об’єктових фондів матеріально-технічних резервів для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 - 2020 роки

Про внесення змін до Програми створення місцевого та об’єктових фондів матеріально-технічних резервів для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016 - 2020  роки